Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима?

Каталошки број програма: 82  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац

Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац; Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац; Данијела Симоновић, Прва техничка школа, Крушевац

васпитни рад

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење знања и вештина неопходних за препознавање, реаговање и превазилажење стереотипа и предрасуда у школи и свом окружењу.

Правилно разумевање стереотипа и предрасуда као главних покретача ка вршењу дискриминације. Повећање осетљивости на различитост – развијање толеранције у школи. Успостављање дијалога и поверења између свих актера васпитно-образовног процеса.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Дефинисање и правилно разумевање појмова идентитет, стереотипи и предрасуде – процес настајања. Стигма и доминантне етикете у школи. (75+15 мин пауза) Вештина децентрације предрасуда – како подстицати децентрацију у образовном контексту. (90+30 пауза) Начин превазилажења предрасуда. (75+15) Препоруке у раду са децом и младима на васпитању против предрасуда.

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Хотел ''Лепенски вир'' Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.72
2 Хотел ''Лепенски вир'' Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.83
3 Хотел ''Лепенски вир'' Југослав Лазић, Данијела Симоновић 29 3.88
4 Хотел ''Лепенски вир'', Доњи Милановац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.95
5 Регионални центар Нови Пазар, 37. Санџачке дивизије бб Југослав Лазић, Данијела Симоновић 21 3.89
6 ОШ ''Вик Караџић'', Српских владара 111, Пирот Југослав Лазић, Данијела Симоновић 30 3.63
7 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/5 Југослав Лазић, Данијела Симоновић 13 3.99
8 МШ ''Даворин Јенко'' Мишка Крањца 17, Раковица- Београд Југослав Лазић, Данијела Симоновић 29 3.85
9 Центар за стручно усавршавање Крушевац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 17 3.81
10 Центар за стручно усавршавање Крушевац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 22 3.92
11 Средња пословно менаџерска школа, Мајке Југовића 4 Крушевац Југослав Лазић, Данијела Симоновић 15 3.95
12 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Југослав Лазић, Данијела Симоновић 14 3.97

Укупно учесника: 280 | Просечна оцена: 3.87