Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Каталошки број програма: 124  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Весна Мађаров, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин

Весна Мађаров, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање капацитета запослених за тимски рад, реализацију пројеката, остваривање стандарда и образовно-васпитних циљева; Унапређивање комуникацијских вештина и међуљудских односа у колективу; Ефикаснији рад тимова у установи.

Развој комуникацијских вештина; Увежбавање асертивне технике и разумевање емоционалне писмености; Оспособљавање полазника за превазилажење криза у тимском раду; Обука за решавање проблема у међуљудским односима (тренинг).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. дан Уводна активност – отварање семинара; представљање водитељског пара, упознавање са учесницима. Могућности за побољшање сарадње запослених у установи Стилови комуникације (радионица) Асертивна права – разумевање и прихватање Манипулација Услови за успешан рад тима Сукоби и кризе у тиму Ометајући фактори за асертивно понашање Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника - 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника - 2.200,00 динара У