Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Каталошки број програма: 124  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, ,

Дејан Карановић, csukikinda2@gmail.com, 0230404830, 0648579262,

Весна Мађаров, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину; Милан Бојанић, Школска управа Зрењанин

Весна Мађаров, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину; Јована Милићев Радишић, Основна школа „Ђура Јакшић„ у Зрењанину

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Јачање капацитета запослених за тимски рад, реализацију пројеката, остваривање стандарда и образовно-васпитних циљева; Унапређивање комуникацијских вештина и међуљудских односа у колективу; Ефикаснији рад тимова у установи.

Развој комуникацијских вештина; Увежбавање асертивне технике и разумевање емоционалне писмености; Оспособљавање полазника за превазилажење криза у тимском раду; Обука за решавање проблема у међуљудским односима (тренинг).

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
стручни сарадник у школи

1. дан Уводна активност – отварање семинара; представљање водитељског пара, упознавање са учесницима. Могућности за побољшање сарадње запослених у установи Стилови комуникације (радионица) Асертивна права – разумевање и прихватање Манипулација Услови за успешан рад тима Сукоби и кризе у тиму Ометајући фактори за асертивно понашање Завршна активност

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника - 1.300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника - 2.200,00 динара У

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "2.октобар", Главна 42, Николинци Весна Мађаров, Јована Милићев Радишић 30 3.99
2 ОШ "Душан Јерковић", Жарка Зрењанина 36, Банатски Карловац Весна Мађаров, Јована Милићев Радишић 23 3.96
3 ШОСО "Јелена Варјашки" Жарка зренјанина 22, Вршац Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 29 3.96
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Валентова 2, Хајдучица Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 20 3.98
5 ОШ "Ђура Филиповић", Жарка Зрењанина бб, Плочице Весна Секелшек, Јована Милићев Радишић 11 3.99

Укупно учесника: 113 | Просечна оцена: 3.98