Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Каталошки број програма: 264  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555, , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, ОШ „Братство„, Звонце

Стеван Станојевић, дипломирани психолог, мастер педагог, ОШ „Братство„, Звонце; Даница Вукић, мастер психолог, Техничка школа „15.мај„, Ниш

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Учење и увежбавање одабраних техника за смањење нивоа свакодневног стреса наставника, васпитача, стручних сарадника и мотивисање за њихову примену у раду на себи, са ученицима и ефикасније ангажовање на послу.

Информисање о феномену стреса као и манама и предностима различитих нетерапеутских приступа. Упознавање са основним постулатима когнитивно-бихејвиоралне терапије и виђењем стреса из угла овог терапијског модалитета. Учење и примена когнитивних техника против узнемирујућих мисли и процена, стрепње, свакодневних брига и психичких проблема; савета за смањење интензитета стресора и негативних емоција; савета за превазилажење стресних ситуација у пословном и животном окружењу; савета за помоћ ученицима у мотивацији, у стресним и конфликтним ситуацијама; техника мишићне релаксације и дисања; самосталног процењивања интензитета негативних емоција и напетости пре и после примене техника, као и тестирања у циљу праћења промена у расположењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод: уопштено о феномену стреса Предности и мане различитих нетерапеутских приступа превладавању стреса Когнитивно-бихејвиорална психотерапија и стрес из угла овог терапијског модалитета Негативне аутоматске мисли и уводне технике њихове идентификације и евалуације Сложеније когнитивне технике за евалуацију мисли и уверења Пауза Резиме претходно наученог и опуштање уз вежбе дисањем Батерија когнитивних техника за превладавање стрепње Пауза Прогресивна мишићна релаксација Психолошке интервенције са ученицима Пауза Завршна радионица Завршне инструкције и евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Стеван Станојевић 13 3.99
2 Средња школа "Сезаи Сурои", Миђени бб, Бујановац Стеван Станојевић, Даница Вукић 26 3.65
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда бр.6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.67
4 ОШ "Бранко Радичевић" Брестовац, ул. Вука Караџића 1, Брестовац Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.57
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске комуне бб, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.79
6 Медицинска школа Грачаница Стеван Станојевић 15 3.91
7 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу, Париске комуне бб, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 22 3.86
8 ОШ "Вук Караџић", Београдска 2, Ниш Стеван Станојевић, Даница Вукић 22 3.98
9 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић 9 3.9
10 ОШ "Херој Роса Трифуновић", Краља Александра Обреновића бб, Александровац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.79
11 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 30 3.72
12 Гимназија, Цара Душана 78, Лебане Стеван Станојевић, Даница Вукић 27 3.94
13 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Стеван Станојевић, Даница Вукић 25 3.8

Укупно учесника: 303 | Просечна оцена: 3.81