Прва помоћ – Сачувајмо живот

Каталошки број програма: 235  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Гордана Симић, Дом здравља, Крушевац

Гордана Симић, Дом здравља, Крушевац; Марија Петровић Трајковић, Медицински факултет Крагујевац; Зорица Петровић, Медицински факултет Крагујевац; Марина Петровић, Факултет Медицинских наука, Крагујевац

здравствено васпитање

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Едукација што већег броја запослених у предшколсим и школским установама о значају примене техника пружања прве помоћи.

Упознавање полазника са значајем и принципима прве помоћи. Оснаживање полазника за превазилажење страха и разумевање одговорности сваког лица које пружа прву помоћ. Оспособљавање полазника курса да самостално пружају адекватну неопходну прву помоћ и као прва карика у ланцу преживљавања активно учествују у спасавању живота повређених или оболелих.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Прва помоћ – основни појмови Понашање и одговорност лица које пружа Оживљавање одраслих (150+30 мин пауза) Оживљавање деце (150+30 мин пауза) Одстрањивања страног тела из дисајног пута – Хајмлихов захват код одраслих и деце 2. дан Крварење и заустављање крварења (105+15 мин пауза) Повреде – појам, врсте и начин збрињавања повреда (150+30 мин пауза) Најчешћа ургентна стања (45+15 мин пауза) Eдукација ученика на тему прве помоћи Еваулација

30

дана: 2
бодова: 16

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Гордана Симић, Марина Петровић 18 3.94
2 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32 Нови Сад Гордана Симић, Марина Петровић 29 3.87
3 ШОСО ''Милан Петровић'', Браће Рибникар 32 Нови Сад Гордана Симић, Марина Петровић 29 3.84
4 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32, Нови Сад Гордана Симић, Марина Петровић 25 3.98
5 ОШ ''Љубомир Аћимовић'' Обреновац Гордана Симић, Марина Петровић 27 3.84
6 ШОСО '' Милан Петровић'', Браће Рибникар 32, Нови Сад Гордана Симић, Марина Петровић 26 3.96
7 ОШ ''Младост'', Железничка бр.26, Врњци Гордана Симић, Марина Петровић 29 3.94
8 ПУ ''Наша Радост'', Браће Вуксановића бр.20, Блаце Гордана Симић, Марина Петровић 21 4
9 Центар за стручно усавршавање Крушевац Гордана Симић, Марина Петровић 14 3.96
10 ОШ ''Миодраг Матић'', Браће Јерковића 5, Београд Гордана Симић, Марина Петровић 23 3.97
11 ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши Гордана Симић, Марина Петровић 23 3.88
12 ОШ ''Бранко Радичевић'' Вранеши Гордана Симић, Марија Петровић Трајковић 20 3.94
13 Центар за стручно усавршавање Крушевац Гордана Симић 8 3.96
14 Центар за стручно усавршавање Крушевац Гордана Симић, Марија Петровић Трајковић 17 3.98
15 Хотел ''Равни гај'', Кнић Гордана Симић, Марина Петровић 26 4
16 Хотел ''Равни гај'' Кнић Гордана Симић, Марина Петровић 27 3.94
17 Хотел ''Равни гај'' Кнић Гордана Симић, Марина Петровић 29 4
18 Хотел ''Равни гај'' Кнић Гордана Симић, Марина Петровић 26 3.95
19 Центар за стручно усавршавање Крушевац Гордана Симић 11 3.99

Укупно учесника: 428 | Просечна оцена: 3.94