Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Каталошки број програма: 187  

Не

Помоћ породици, Земун, Угриновачки пут 63, stevanestorov@gmail.com, 063266878, 062588991,

Виолета Несторов, violetanestorov@gmail.com, 0113170743, 062588991,

Стеван Несторов, дипломиирани дефектолог, НВО Помоћ породици и ОШ Радивој Поповић; Виолета Несторов, дипломирани логопед, НВО Помоћ породици, ПУ Савски венац; Љиљана Абрамовић Савић, лекар специјалиста педијатар, НВО Помоћ породици, Општа болница Medigroup; Светомир Бојанин, НВО Помоћ породици, Београд

Стеван Несторов, дипломиирани дефектолог, НВО Помоћ породици и ОШ Радивој Поповић; Виолета Несторов, дипломирани логопед, НВО Помоћ породици, ПУ Савски венац; Љиљана Абрамовић Савић, лекар специјалиста педијатар, НВО Помоћ породици, Општа болница Medigroup; Светомир Бојанин, НВО Помоћ породици, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за поучавање и учење

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Обучити учеснике да препознају тешкоће у учењу и понашању које су последица дисхармоничног развоја на предшколском и школском узрасту као и да предупреде последице које се одражавају на успех.

Програм омогућава да учесници разумеју ток сазнајног и моторичког развоја деце са циљем препознавања и отклањања тешкоћа са којима се суочавају деца са дисхармоничним развојем и сметњама у развоју. Циљ програма је да учесници науче да разликују дисхармонични развој од различитих сметњи у развоју код деце, да науче да пруже подршку кроз примену реедукације психомоторике у раду са обе групе деце, да овладају вештинама подстицања развоја деце, да учесници науче да препознају потребе сваког детета, да овладају вештинама неконфликтног васпитања и да унапреде сарадњу са родитељима и колегама.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод и упознавање Предуслови хармоничног развоја и успеха у учењу ПАУЗА Развој покрета, осећања и интелигенције и могућности подстицања развоја детета ПАУЗА Облици ране подршке детету ПАУЗА Неконфликтно васпитање у породици, вртићу и школи ПАУЗА Вежбе неконфликтног васпитања у породици, вртићу и школи ПАУЗА Реедукација психомоторике за децу са дисхармоничним развојем 2. дан Дете, говорно-језички развој и комуникација ПАУЗА Деца са сензорним сметњама и поремећајима из спектра аутизма ПАУЗА Брига образовно-васпитне установе за децу и сарадња са породицом ПАУЗА Дисхармоничан развој ПАУЗА Дете са тешкоћама у учењу и понашању у вртићу и школи ПАУЗА Резиме програма и радионица

30

дана: 2
бодова: 16

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Стеван Синђелић“, Милића Ракића 1, Звездара, Београд Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић, Светомир Бојанин 30 3.97
2 ОШ "Гаврило Принцип", Крајишка 34, Земун Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић, Светомир Бојанин 30 3.95
3 Школа за основно и средње образовање "Мара Мандић", Цара Душана 34, Панчево Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић, Светомир Бојанин 30 3.97
4 ШОСО "Јелена Мајсторовић" Зајечар Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић 30 3.97
5 Основна школа "12.септембар", Неготин Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић 30 3.97
6 Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју ''Миодраг В. Матић'' Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић 28 3.95
7 Школа за основно и средње образовање "Радивој Поповић" , Сремска Митровица Стеван Несторов, Виолета Несторов, Љиљана Абрамовић Савић 30 3.95
8 OШ "Јефимија", Краља Милутина 3, Обреновац Стеван Несторов, Виолета Несторов 15 3.99
9 ПУ "Каја", Љиг Стеван Несторов, Виолета Несторов 30 3.99
10 OШ "Људовит Штур", Кисач Стеван Несторов, Виолета Несторов 23 3.98
11 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Стеван Несторов, Виолета Несторов 22 4
12 ШОСО "Видовдан", Моше Пијаде 31, Бор Стеван Несторов, Виолета Несторов 30 3.96
13 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V, Крушевац Стеван Несторов, Виолета Несторов 30 3.98

Укупно учесника: 358 | Просечна оцена: 3.97