Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

дана:
бодова: 0