Правилном исхраном до знања и здравља

Каталошки број програма: 315  

Не

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац, Лесковачког одреда бр.6, csuleskovac@gmail.com, 016214555 , 016214555

Лидија Крстић Стојичић, lidija@csuleskovac.edu.rs, 016214555, 0668558565, 016214555

Маја Николић, Редовни професор , Медицински факултет Универзитета у Нишу; Ивана Митић, примаријус, Завод за јавно здравље Лесковац

Маја Николић, Редовни професор , Медицински факултет Универзитета у Нишу; Ивана Митић, примаријус, Завод за јавно здравље Лесковац

здравствено васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Подизање компетенција и мотивацијa наставника и сарадника у области промоције правилне исхране која је предуслов за добро здравље и учење деце и омладине.

Повећати и унапредити ниво знања полазника o правилној исхрани ради заштите здравља, превенције болести и бољег учења ученика; Повећати компетенције полазника за примену знања о правилној исхрани у свакодневној педагошкој пракси; Едуковати учеснике у вези начина за имплементацију стечених знања и садржаја о правилној исхрани кроз школске садржаје; Побољшати ставове и сензибилисати полазнике за подржавање правилне исхране, а самим тим и здравих стилова живота ученика; Оспособити полазнике да препознају и искорењују неправилне навике у исхрани ученика и помогну им да усвајају позитивне ставове и понашања у вези исхране; Анализирати и разменити са учесницима примере добре праксе за унапређење исхране ученика.

Учесници обуке ће бити у стању да: - праве разлику између правилних и неправилних понашања у исхрани ученика; - идентификују и решавају основне проблеме везане за исхрану ученика у свакодневној педагошкој пракси; - са родитељима, здравственим радницима, представницима локалне заједнице и медијима раде тимски на унапређењу исхране ученика; - прилагоде свакодневне педагошке садржаје које се тичу повезаности исхране и здравља ученика, као и њихових радних способности; - примене разноврсна вербална, визуелна и симболичка средства за ефикасну комуникацију са ученицима у вези правилне исхране; - прикупе, анализирају и критички процене актуелне информације о исхрани ученика у средини у којој раде.

 • 1. дан
  • Увод, Утицај исхране на здравље и учење
  • Састојци хране, групе намирница
  • Исхрана у школи
  • Препоруке за правилну исхрану
  • Промоција правилне исхране
  • Евалуација
  • ПАУЗЕ

30

дана: 1
бодова: 8

1.800,00 динара. У цену су урачунати: хонорари реализатора програма, порези и доприноси на ауторски хонорар, радни материјал.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Маја Николић, Ивана Митић 25 3.93
2 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Маја Николић, Ивана Митић 25 3.63
3 Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац Маја Николић, Ивана Митић 17 3.81

Укупно учесника: 67 | Просечна оцена: 3.79