Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 430  

Да

Удружење физичара Омега, Ниш, Војводе Путника 50/11, 18000 Ниш, juga.fizika@gmail.com, 069756494, ,

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773,

Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Иван Горан Ковачић, Нишка Бања; Ана Живковић, дипл. филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар

Наташа Стојановић, дипломирани филолог за српски језик, ОШ Иван Горан Ковачић, Нишка Бања; Ана Живковић, дипл. филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника и оспособљавање за креирање, примену и дељење различитих наставних материјала помоћу одабраних веб-алата.

Оспособљавање полазника за креирање интерактивних лекција, задатака, радних листова и едукативних игрица у одабраним веб-алатима; Оспособљавање полазника за коришћење креираних наставних материјала на часу као и за праћење и вредновање рада ученика у реалном времену; Оспособљавање полазника за планирање и реализацију наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних веб-алата.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Интерактивне дигиталне лекције Израда дигиталне лекције Дискусија о дигиталним лекцијама 2. недеља Интерактивни задаци Израда интерактивних задатака Дискусија о радовима насталим током 2. недеље 3. недеља Дигитални радни листови Израда дигиталних радних листова Дискусија о радовима насталим у 3. недељи 4. недеља Апликације за подршку учењу Израда едукативних игрица Испробавање радова насталих у 4. недељи и дискусија 5. недеља Завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 34

Цена обуке је 3.000,00 динара по учеснику. За организоване групе од најмање 15 полазника, цена је 2.500,00 динара по полазнику.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Наташа Стојановић, Ана Живковић 12 3.93
2 Наташа Стојановић, Ана Живковић 34 3.88
3 Наташа Стојановић, Ана Живковић 17 3.93
4 Наташа Стојановић, Ана Живковић 15 3.96
5 Наташа Стојановић, Ана Живковић 8 3.96
6 Наташа Стојановић, Ана Живковић 30 3.93
7 Наташа Стојановић, Ана Живковић 23 3.93
8 Наташа Стојановић, Ана Живковић 9 3.98
9 Наташа Стојановић, Ана Живковић 27 3.94
10 Наташа Стојановић, Ана Живковић 36 3.94

Укупно учесника: 211 | Просечна оцена: 3.94