Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Каталошки број програма: 104  

Не

Удружење Центар за психолошку едукацију, Јурија Гагарина 110/53, Нови Београд, nevenalovrincevic@gmail.com, 0603546396, ,

Невена Ловринчевић, nevenalovrincevic@gmail.com, 0116156554, 0603546396,

Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија

Маја Матејић, дипломирани психолог, Војномедицинска академија; Маријана Тадић, мастер психолог, Установа за децу и младе са аутизмом Шабац; Андријана Влачић, мастер психолог, Министарство одбране Републике Србије; Марина Поповић, мастер психолог, Војномедицинска академија

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање свести о изузетном значају невербалне комуникације чији различити модалитети и знакови које користимо било спонтано или намерно у радном окружењу могу утицати успешно/неуспешно на васпитни рад са децом и сарадњу са родитељима и колегама

- Стицање и проширивање знања о невербалној комуникацији и њеном утицају на социјалну средину - Освешћивање спонтаних знакова у свом невербалном комуницирању са околином - Упознавање са функцијама невербалне комуникације и могућностима коришћења намерних знакова - Унапређивање ефикасности васпитно oбразовног рада са децом кроз адекватне невербалне комуникацијске вештине - Унапређивање рада и сарадничког односа са родитељима и колегама путем коришћења невербалних комуникацијских знакова у ту сврху - Оснаживање компетенција за евалуацију невербалних порука битних актера васпитно-образовног процеса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Човек повремено говори, али непрестано саопштава Пауза 2. Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже да постигнем оно што желим у социјалном окружењу? Пауза 3. Невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса Пауза 4. Невербална комуникација у функцији сарадње

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Смедерево Маја Матејић, Маријана Тадић 28 3.96
2 Смедерево Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.95
3 Бор Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.97
4 Београд Маја Матејић, Маријана Тадић 29 3.87
5 Бујановац Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.95
6 Бујановац Андријана Влачић, Марина Поповић 30 3.97
7 Косовска Митровица Маја Матејић, Маријана Тадић 29 3.97
8 Младеновац Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.97
9 Младеновац Андријана Влачић, Марина Поповић 30 3.97
10 Стара Пазова, Владимира Хурбана 13 Маја Матејић, Маријана Тадић 30 3.97

Укупно учесника: 296 | Просечна оцена: 3.96