Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века

Каталошки број програма: 331  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Париске комуне бб, info@rcnis.edu.rs, 018202300, ,

Виолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018202300, 0692966515,

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар, Ниш; Марјан Миланов, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Добринка Богдановић Стрелац; Тех. шк. Бабушница

Ана Живковић, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Чегар, Ниш; Марјан Миланов, дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, ОШ Добринка Богдановић, Стрелац; Тех.шк. Бабушница; Далибор Ђорђевић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност, ОШ Деспот Стефан Лазаревић, Бабушница

информатика

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства.

• Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави. • Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација у процесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе. • Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и управљања одељењем, да тиме мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Тема 1: МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН У УЧИОНИЦИ – ЗА И ПРОТИВ Тема 2: ТЕХНОЛОГИЈА У УЧИОНИЦИ Тема 3: БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА 21. ВЕКА Тема 4: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПОМОЋ У ПРИПРЕМИ, ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ ПАУЗА Тема 5: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ ПАУЗА ЗА РУЧАК Тема 6: АПЛИКАЦИЈЕ ЗА ПРАВЉЕЊЕ КВИЗОВА, ТЕСТОВА И АНКЕТА ПАУЗА Тема 7: ДРУГЕ АПЛИКАЦИЈЕ КОЈЕ МОГУ КОРИСТИТИ НАСТАВНИКУ Тема 8: ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Ана Живковић, Марјан Миланов 19 3.81
2 Гимназија, Лесковац Ана Живковић, Марјан Миланов 12 3.8
3 Средња школа. Звечан Ана Живковић, Марјан Миланов 27 3.88
4 Гимназија, Ивањица Ана Живковић, Марјан Миланов 12 3.99
5 Гимназија, Зајечар Ана Живковић, Марјан Миланов 27 3.84
6 OШ"Христо Ботев", Димитровград Ана Живковић, Марјан Миланов 20 3.94
7 OШ"Христо Ботев", Димитровград Ана Живковић, Марјан Миланов 22 3.75
8 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Ана Живковић, Марјан Миланов 26 3.75
9 Економска школа "Ваљево", Ваљево Ана Живковић, Марјан Миланов 30 3.85
10 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш Ана Живковић 11 3.85
11 Средња школа Бабушница, Омладинских бригада бб Марјан Миланов, Далибор Ђорђевић 30 3.95
12 ОШ "Десанка Максимовић" , Шесте личке Дивизије 32, Пожаревац Ана Живковић, Марјан Миланов 30 3.88
13 Средња медицинска школа, Суботица, Београдски пут 26 Ана Живковић, Марјан Миланов 30 3.91

Укупно учесника: 296 | Просечна оцена: 3.86