Мотивација ученика у наставном процесу

Каталошки број програма: 615  

Не

Учитељско друштво Ниш, Ниш,Краља Стефана Првовенчаног бр.2, uc.drus.nis@gmail.com, 0693366717, 0604620040, 018528076

Станиша Костадиновић, stanisa.kosta@gmail.com, 018280906, 0693366717, 018528076

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије

Маја Врачар, дипломирани педагог – мастер, Зуботехничка школа Звездара, Београд; Бисерка Светозаревић, професор педагогије; Станиша Костадиновић, професор разредне наставе, ОШ Свети Сава, Ниш; Миодраг Плавшић, професор разредне наставе, ОШ Душан Радовић, Ниш

општа питања наставе

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенција наставника за развијање мотивације за учење код ученика

Стицање знања и вештина о начинима и врстама мотивисања ученика за учење и развијања међупредметних комептенција код ученика. - Оспособљавање наставника за подршку и прихватање различитих стилова учења код ученика. - Обучавање наставника за планирање подстицајних поступака у наставном процесу. - Оснаживање наставника за пружање помоћи и подршке ученицима у развијању мотивације за учење. - Боље разумевање повезаности мотивације за учење и успеха у учењу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод у програм семинара, циљеви програма 2. Мотивација као основа квалитетног наставног процеса 3. Школски успех, учење и мотивација 4. Улога наставника у развоју подстицајне школске средине

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Димитрије Прица", Доња Брњица, Приштина, Косовски округ Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 4
2 ОШ "Јован Јовановић Змај", Малца, Малца бб, Пантелеј, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 20 3.77
3 ОШ "Ђура Јакшић", Јелашница, Српских Просветитеља 7, Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 24 3
4 ОШ "Милоје Закић", Топличка 14, Куршумлија Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 29 3
5 ош "Свети Сава", Гарсија Лорке бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 26 4
6 Трговинска школа, Мајаковског бб, Медијана, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 30 3.94
7 ОШ "Свети Сава", Гарсија Лорке, бб, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 17 3.99
8 Лапље Село бб, oпштина Лапље Село, oкруг Косовски Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.91
9 ОШ "Браћа Аксић", Липљан, адреса Липљан бб, Маја Врачар, Бисерка Светозаревић 30 3.96
10 OШ "Ћеле Кула", Радних бригада 28, Ниш Бисерка Светозаревић, Миодраг Плавшић 26 3.98
11 Економска школа, Мајаковског 2, Ниш Бисерка Светозаревић, Станиша Костадиновић 30 3.99

Укупно учесника: 292 | Просечна оцена: 3.78