Веб алатима до интерактивне наставе

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 418  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Ирина Дамњановић, ВОС Креативно Перо; Никола Антонић, ОШ Сава Керковић, Љиг

Ирина Дамњановић, ВОС Креативно Перо; Никола Антонић, ОШ Сава Керковић, Љиг; Лазар Ранђеловић, Образовно креативни центар, Бор; Невена Николић, Образовно креативни центар, Бор

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за израду дигиталних наставних материјала и њихову примену у складу са принципима интерактивне наставе.

Оснаживање компетенција наставника за израду интерактивних наставних материјала у различитим веб-алатима. Оспосбљавање наставника за примену веб-алата и дигиталних наставних материјала који подстичу интерактиван однос између ученика и наставника. Подстицање наставника за примену наставних стратегија, метода и облика рада који мотивишу ученике за квалитетно и ефикасно учење. Упознавање наставника са значајем примене мултимедијалних материјала и веб-алата у настави.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Интерактивна настава 2. недеља Мултимедија у настави 3. недеља Интеракција на часу подржана паметним уређајима 4. недеља Програмираним учењем до интерактивне наставе 5. недеља Завршни рад: заједничка настава – презентације Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 36

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 12 3.93
2 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 16 3.95
3 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 32 3.97
4 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 22 3.95
5 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 11 3.95
6 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 27 3.99
7 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 28 4
8 Ирина Дамњановић, Никола Антонић 28 3.97
9 Лазар Ранђеловић, Невена Николић 38 3.98

Укупно учесника: 214 | Просечна оцена: 3.97