Међупредметне компетенције: корелација у настави српског и енглеског језика

Каталошки број програма: 843  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Емина Јеремић Мићовић, мастер, Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, мастер, Основна школа Вук Ст. Караџић, Kрагујевац

Емина Јеремић Мићовић, мастер, Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Димитријевић, мастер, Основна школа Вук Ст. Караџић, Kрагујевац; Слађана Милошевић, мастер, Основна школа Вук Ст. Караџић, Kрагујевац; Зорица Поповић, професор разредне наставе, ОШ Мома Станојловић, Крагујевац; Јелена Максимовић, мастер, Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице; Весна Шекељић, мастер, Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити квалитет наставе корелацијом два предмета; осмислити тематски дан; подићи ниво међупредметних компетенција наставника како би мотивисали ученике за активно усвајање знања.

Подстаћи и обучити наставнике како да кроз размену педагошке праксе, у циљу развоја компетенција, користе методе, технике и поступке који су у складу са реформама у образовању и стандардима постигнућа ученика. Упутити наставнике како да на прави начин пренесу своја знања ученицима који научено треба да примењују, а не само пасивно усвајају. Могућности које пружа настава уз корелацију два предмета су велике, стога наставнике треба мотивисати да стално истражују њихове нове примене. Наставници треба да буду сензибилисани за развијање толеранције и подстицање разумевања мултикултуралности код ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Увод Мапа разумевања – Power Point презентација Законска регулатива Примери добре праксе корелације два предмета Израда сценарија за час/часове Тематски дан Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд, ОШ "Вук Караџић", Стари град Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.9
2 Шабац, ОШ "Лаза К. Лазаревић" Весна Димитријевић, Слађана Милошевић 30 3.72
3 Лапово, ОШ "Светозар Марковић" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.81
4 Крагујевац, ОШ "Јован Поповић" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.91
5 Кнић, ОШ "Вук Караџић" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.98
6 Топоница - Кнић, ОШ "Свети Сава" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.89
7 Лесковац, ОШ "Вожд Карађорђе" Слађана Милошевић, Зорица Поповић 30 3.99
8 Ниш, ОШ "Свети Сава" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 17 3.88
9 Прокупље, ОШ "Ратко Павловић Ћићко" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 27 3.86
10 Трстеник, ОШ "Живадин Апостоловић" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 29 3.96
11 Гружа, ОШ "Рада Шубакић" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.98
12 Крушевац, Центар за стручно усавршавање Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 25 3.95
13 ОШ Свети Сава, Баточина Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.99
14 ОШ Доситеј Обрадовић, Крагујевац Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 22 3.92
15 Крагујевац, ОШ "19. октобар" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 4
16 Крагујевац, ОШ "Живадинка Дивац" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 4
17 Сјеница, ОШ "Светозар Марковић" Емина Јеремић Мићовић, Весна Димитријевић 30 3.89

Укупно учесника: 480 | Просечна оцена: 3.92