Образовни свет кроз иновативне игре

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 639  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Весна Божиловић, , „Средња школа Мали Зворник“

Иван Милутиновић, , Машинско-електротехничка школа Бор; Младен Шљивовић, Дипломирани физичар за примењену физику и информатику, Гимназија Зајечар ; Весна Божиловић, , „Средња школа Мали Зворник“

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање учесника за самосталну примену савремених наставних метода заснованих на учењу кроз игру и гејмификацији.

Упознавање учесника са методама гејмификације и учења кроз игру. Оспособљавање учесника за примену гејмификације и учења кроз игру у учионици. Упознавање учесника са начинима коришћења „потраге за благом“ у настави. Оспособљавање учесника за примену „потраге за благом“ у сопственој учионици. Упознавање учесника са применама и примерима пројектне наставе инспирисане друштвеним играма. Оспособљавање учесника за самосталну примену пројектне наставе у учионици.

Учесници ће на крају обуке бити у стању да: - разумеју разлику између учења кроз игру и гејмификације, - самостално примене методе гејмификације и учења кроз игру у учионици, - препознају, користе и упоређују вештине 21. века са стандардима општих међупредметних компетенција, - користе, примењују и организују различите врсте потрага за благом у настави, - користе листу вештина 21. века приликом израде задатака за потрагу за благом, - користе различите алате приликом припреме потраге за благом, - самостално организују пројектну наставу инсипирисану неком од игара, - користите различите друштвене игре у настави.

  • 1. недеља
    • 21. век и наставници
    • Пројектна настава кроз игре
  • 2. недеља
    • Потрага за благом у образовању

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 4 4
2 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 5 4
3 Младен Шљивовић, Весна Божиловић 17 4

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 4