МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Каталошки број програма: 483  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114253714, 0638118889,

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

проф. др Радован Антонијевић, доктор педагошких наука - редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду; доц. др Саша Дубљанин, доктор педагошких наука - доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; асист. др Наташа Николић, доктор педагошких наука - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Мирјана Сенић Ружић, дипломирани педагог - асистент, Филозофски факултет Универзитета у Београду

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника и стручних сарадника у области унапређивања знања и вештина примене иновативних модела рада у настави, као и за стварање подстицајне климе у настави за ефикасно учење.

- Оспособљавање наставника за ефикасно управљање одељењем и организовање активности учења и сазнавања у настави, - Унапређивање неопходних педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника за увођење различитих иновативних приступа и модела рада у настави, - Оспособљавање наставника за овладавањем различитим облицима ефикасне интеракције у настави и учењу, - Оспособљавање наставника за подршку ученицима у овладавању продуктивним и ефикасним моделима учења, - Оспособљавање наставника за откривање узрока и превладавање тешкоћа у учењу и сазнавању ученика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Креирање подстицајне климе за учење и сазнавање у настави Проблемски оријентисана настава и учење путем открића Развијање компетенција разумевања и закључивања код ученика Паузе 2. дан Модели диференцираног рада у настави Кооперативно учење, групни рад и партнерски рад Паузе

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ цене семинара за групу од 30 учесника је 60.270,00 динара, односно по учеснику бруто износ цене семинара је 2.009,00 динара. На укупан бруто износ за групу додају се трошкови превоза и смештаја за реализаторе семинара (у случају реализације изван места пребивалишта реализатора).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Пирот Радован Антонијевић, Наташа Николић 29 3
2 ОШ ''Ћеле Кула'', Ниш, Радних бригада 28 Радован Антонијевић, Наташа Николић 30 3