Инклузија од теорије до праксе 2

Каталошки број програма: 199  

Не

Центар за образовање и професионални развој, Текеришка 18А, 11221 Београд, eduscimail@ceoprora.rs, 0114054597, ,

Радован Антонијевић, aa_radovan@yahoo.com, 0114054597, 0638118889,

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја

Бојан Грујић, дипломирани педагог, Школа креативних вештина, Јагодина; Слађана Арсић, доктор наука, Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја; Славица Николић, професор разредне наставе, Основна школа Милан Илић Чича, Аранђеловац

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција запослених у образовању за пружање подршке деци из угрожених група у учењу и развоју, применом савремених метода и техника рада

- Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета. - Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу. - Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Основни принципи учења и њихова примена у раду са децом Савремени облици организације наставе као полазна основа рада у инклузивном одељењу Правила успешне социјалне интеграције у инклузивним оквирима Интердисциплинарни приступ у осмишљавању плана подршке у раду са децом са развојним потешкоћама Паузе 2. дан Улога родитеља и породице у изради и спровођењу индивидуално-образовних планова Модели и начини рада са децом која имају проблеме у понашању Овладавање стратегијама успешног рада на препознавању и превазилажењу потешкоћа у учењу Стратегије рада са децом у разреду која имају развојне и здравствене потешкоће Паузе

30

дана: 2
бодова: 16

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ ''Рифат Бурџевић Тршо'', Карајухића Бунари, Сјеница Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.87
2 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.95
3 Машинско електротехничка школа, Прибој Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.71
4 ОШ ''Свети Сава'', Баре (Сјеница), Баре бб. Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.98
5 ОШ "Војвода Пријезда", Сталаћ Бојан Грујић, Слађана Арсић 27 3.97
6 ОШ ''Вук Караџић'', Кладница бб, Сјеница Бојан Грујић, Слађана Арсић 22 3.98
7 ОШ "Свети Сава" Пријепоље Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.93
8 Средња школа "Краљ Петар I", Топола Бојан Грујић, Слађана Арсић 30 3.86
9 ОШ "Душан Радовић", Бор Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.94
10 ОШ "3. Октобар", Бор Бојан Грујић, Славица Николић 30 3.98

Укупно учесника: 289 | Просечна оцена: 3.92