Блог, Инстаграм и Фејсбук у настави

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 415  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Марија Ђокић, Музичка школа Исидор Бајић

Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Марија Ђокић, Музичка школа Исидор Бајић

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Разумевање значаја и практичне примене блога наставника и онлајн друштвених мрежа у настави. Оспособљавање учесника семинара за самостално креирање онлајн едукативних дидактичко методичких материјала ради унапређивања васпитно-образовног рада.

Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање едукативног окружења на интернету и за коришћење налога на друштвеним мрежама за комуникацију са ученицима, у циљу квалитетније наставе. Омогућавање лакше комуникације са родитељима ученика, у циљу бољег праћења напретка ученика. Омогућавање лакше и једноставније комуникације са колегама, у циљу размењивања података и материјала за наставу. Једноставнија и лакша организација наставника, васпитача и стручних сарадника за рад у тимовима на заједничким пројектима. Оспособљавање наставника, васпитача и стручних сарадника за креирање наставног садржаја ван учионице, намењеног редовним и ванредним ученицима, као и образовању одраслих.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. недеља Значај блога и друштвених мрежа у настави 2. недеља Основе блоговања 3. недеља Блогови у наставном процесу 4. недеља Инстаграм у настави 5. недеља Фејсбук у настави Анализа рада на семинару - завршни сусрет

30

недеља: 5
бодова: 36

3.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 8 3.93
2 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 17 3.94
3 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 45 3.94
4 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 15 3.95
5 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 20 3.98
6 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 15 3.96
7 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 13 3.98
8 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 12 3.99
9 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 24 4
10 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 31 3.97
11 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 20 4
12 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 33 3.97
13 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 20 3.97
14 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 17 3.99
15 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 8 3.99
16 Зоран Милојевић, Марија Ђокић 11 3.97

Укупно учесника: 309 | Просечна оцена: 3.97