Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Каталошки број програма: 404  

Не

Гимназија Свети Сава, Београд, Ресавска 58, gimnazija@sbb.rs, 0112658921, 0112642328, 0112658921

Јелена Которчевић, sekretar@sveti-sava.edu.rs, 0112658921, 0698800516, 0112658921

Смиља Крнета, Биљана Лајовић

Смиља Крнета, Јелена Которчевић, Гимназија Свети Сава; Биљана Лајовић, Славица Ђорђевић, Музичка школа Даворин Јенко

општа питања наставе

компетенције за уже стручну област

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања

Повећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно превентивно деловање и реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан 1. Органи школе у остваривању принципа и циљева образовања и васпитања 2. Школа - безбедно место 2. дан Тема 3. Право свих на образовање Тема 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања 3. дан Тема 5. Приправништво – улаз у професију Тема 6. Наставник и стручни сарадник – часна професија

30

дана: 3
бодова: 24

Када школа организује програм обуке за своје запослене у свом простору по једном дану за групу од 25-30 запослених цена је 45.000,00 динара нето. У то су укључени трошкови припреме материјала, презентација тема, прописа, уверења и накнаде за ауторе и реализаторе програма. Ако је школа ван града Београда обезбеђује и трошкове превоза, ако је удаљенија од 150 км и трошкове смештаја неопходног броја реализатора. Када школа упућује запосленог на обуку, котизација по запосленом износи 2.500,00 динара нето по дану.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац - БЕОГРАД Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.93
2 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.97
3 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 28 3.96
4 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.92
5 ОШ "Франце Прешерн", Станка Пауновића - Вељка 45, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.98
6 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 30 3.93
7 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.98
8 ОШ "Михаило Младеновић Сеља", Др Воје Даниловића 17, Дудовица, Лазаревац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 25 3.99
9 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 20 3.97
10 ОШ "Милена Павловић Барили", Ромена Ролана 67, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
11 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 31 3.95
12 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 1. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
13 ОШ "Зага Маливук", Грге Андријановића 18, Крњача-Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.91
14 ОШ "Раде Драинац", Ковиловска 1, Борча-Београд, 2. група Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98
15 ОШ "Владимир Роловић",Омладинско шеталиште 10, Београд Смиља Крнета, Биљана Лајовић , СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 27 3.96
16 ОШ "Кнез Лазар", Бранка Радичевића 27, Лазаревац Смиља Крнета, СЛАВИЦА ЂОРЂЕВИЋ 26 3.98

Укупно учесника: 435 | Просечна оцена: 3.96