Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - нису објављени стандарди компетенција

дана:
бодова: 0