ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Каталошки број програма: 193  

Не

Удружење Креативни учитељи, Војвођанска 115/16 Нови Београд, office@kreativniucitelji.edu.rs, 0641357278, 0112280932,

Момчило Степановић, stlamomcilo@gmail.com, 0112280932, 0641357278,

Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић; Рипањ

Момчило Степановић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ Бановић Страхиња; Весна Петровић, професор разредне наставе, ОШ Вук Караџић, Рипањ; Мирјана Тишма, професор разредне наставе, ОШ Драган Лукић, Београд; Тања Олеар Гојић, професор разредне наставе, ОШ Драган Лукић, Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање компетенција наставника у области препознавања даровитости ученика и едукација о расположивим видовима подршке.

Едукација полазника која подразумева сазнања из следећих области: - шта је показало истраживање о структури школских постигнућа чланова Менсе Србије, - са којим изазовима се суочавају даровита деца у школском систему, - како препознати даровитост и које су примарне и секундарне добити, - значају подршке даровитима, - шта је био мотив за ИОП 3 који је резултирао првим местом на регионалном такмичењу младих талената из математике. Обука полазника за: - препознавање елемената даровитости, - проналажење и употребу инструмената за доказивање даровитости, - израду педагошког профила за даровите, - израду ИОП-а 3, - пружање подршке даровитој деци.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Битка за даровите – битка за будућност Практична искуства – шта смо сазнали применом ИОП-а 3 Педагошки профил за даровите Од даровитости до ИОП-а 3 Од теорије ка пракси

30

дана: 1
бодова: 8

2.150,00 динара по полазнику