Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област

дана:
бодова: 0