Како до успешне сарадње са родитељима

Каталошки број програма: 112  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Цара Душана бб, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Горица Станојевић, cacakrc@gmail.com, 032320100, 0646424132, 032320100

Гордана Поповић Божанић, дипломирани школски педагог, Економска школа, Чачак; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ Вук Караџић, Чачак

Гордана Поповић Божанић, дипломирани школски педагог, Економска школа, Чачак; Марија Вуловић, дипломирани школски психолог-педагог, ОШ Вук Караџић, Чачак

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање компетенција учесника за стварање толерантне и недискриминативне атмосфере на релацији васпитно-образовна установа -породица кроз изграђивање партнерских односа између васпитно-образовне установе и родитеља

Разумевање улоге свих актера васпитно- образовног рада у успостављању толерантне и недискриминативне атмосфере на релацији васпитно-образовна установа – породица Разумевање значаја усклађености васпитних утицаја породице и васпитно-образовне установе за развој детета Оспособљавање учесника за примену комуникацијских вештина у сарадњи са родитељима Оспособљавање за планирање и реализацију интерактивних родитељских састанака

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Новине у начинима рада са родитељима Усклађивање васпитних утицаја Комуникација са родитељима Интерактивни родитељски састанак

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Краљево, ОШ "Светозар Марковић" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.97
2 Прилике, ОШ "Сретен Лазаревић" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 25 3.98
3 Краљево, ОШ "Јово Курсула" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 28 3.95
4 Горњи Милановац, ОШ "Десанка Максимовић" Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.94
5 Ивањица, Техничка школа Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 29 3.97
6 Регионални центар Смедерево, Горанска бб, Смедерево Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 30 3.95
7 Таково, ОШ "Таковски устанак", Горњи Милановац Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 27 3.98
8 ОШ "Предраг Кожић", Дубовац, Ковин Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 16 3.99
9 Регионални центар Чачак, Цара Душана бб, Чачак Гордана Поповић Божанић, Марија Вуловић 22 3.88

Укупно учесника: 237 | Просечна оцена: 3.96