Животне ситуације и стресови – стратегије за суочавање и превладавање

Каталошки број програма: 260  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Снежана Ристић Костов, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац

Снежана Ристић Костов, ОШ „Јован Јовановић Змај”, Крушевац; Катарина Томић, Висока школа струковних студија за васпитаче, Крушевац; Милијана Марјановић, Центар за социјални рад, Крушевац

здравствено васпитање

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Превенција конфликата кроз унапређивање комуникације просветних радника са ученицима, њиховим родитељима, колегама и другим партнерима у образовно – васпитном раду учењем, разумевањем и развијањем стратегија за превазилажење стреса

Упознавање наставника са динамиком породичних односа и фазама кроз које породица пролази у свом развоју, ради бољег разумевања конфликтних ситуација у односима ученик-ученик, ученик-наставник, наставник-родитељ, наставник-наставник Упознавање са стресорима, категоријама и симптомима стреса и могућим последицама на здравље професионалца и на његове односе са другима Усвајање знања о међузависности мисли, емоција и понашања Усвајање и увежбавање асертивних техника Препознавање личних и усвајање нових стратегија за превладавање стреса

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Утицај потешкоћа животног циклуса породице професионалаца на могуће конфликте; стрес, стресори Повезаност мисли, емоција и понашања – препознајем и контролишем своје дисфункционалне мисли Самопоуздано, уз уважавање другог. Стратегије за превладавање стреса Завршне активности и евалуација семинара; договор о даљој сарадњи

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Смедерево Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 25 3
2 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић, Милијана Марјановић 13 3.92
3 Средња школа ''Свети Трифун'' Крушевачка 8-10, Александровац Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 30 3.9
4 Средња школа ''Свети Трифун'', Крушевачка 8-10, Александровац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 27 3.95
5 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 25 3.93
6 Балетска школа Нови Сад Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 24 3.84
7 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 17 3.94
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 28 3.98
9 ЦСУ Крушевац Снежана Ристић Костов 13 3.98
10 Хотел ''Равни гај'' Кнић Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 26 3.89
11 Хотел ''Равни гај'' Кнић Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 27 3.97
12 Хотел ''Равни гај'' Кнић Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 26 3.93
13 Хотел ''Равни гај'' Кнић Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 29 3.94
14 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23 Снежана Ристић Костов, Катарина Томић 21 3.9
15 ОШ ''Младост'' Врњци Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 30 3.99
16 Правно - биротехничка школа ''Димитрије Давидовић'', Тошин бунар 17, Београд Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 18 3.76
17 ОШ ''Мирко Томић'' Обреж Снежана Ристић Костов 9 4
18 ШОСО ''Видовдан'' Бор Снежана Ристић Костов, Милијана Марјановић 30 3.95

Укупно учесника: 418 | Просечна оцена: 3.88