УНАПРЕЂИВАЊЕ ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА УЧЕНИКА СА ОРТОГРАФСКОГ АСПЕКТА

Каталошки број програма: 839  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац, vsvasdirektor@hemo.net, 013831527, 013831628, 013831527

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 013839201, 0692441985, 013831527

Ивана Ђорђев, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче

Ивана Ђорђев, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Љиљана Келемен Милојевић, доктор наука, Висока школа струковних студија за васпитаче

српски језик и књижевност

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање знања и умења наставника из области правописа и методологије рада на писменим задацима, као и компетенција за побољшање функционалне писмености ученика.

Унапређивање компетенција наставника за квалитетнију припрему ученика за израду писмених задатака са ортографског аспекта; припрема за подробније и функционалније прегледање и исправљање писмених задатака; откривање узрока појављивања и опстајања фреквентних грешака у писменом изразу ученика; креирање правописних вежби за кориговање доминантних грешака у писаном изразу ученика; функционално спајање наставе правописа са наставом граматике и књижевности; извођење функционалније наставе правописа и оснаживање наставничких компетенција за методику наставе језика.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у дому ученика
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Резултати истраживања ортографске норме у писменим задацима ученика средњих школа у Републици Србији Доминантне грешке према правописним областима и узроци њиховог појављивања и дуготрајног опстајања Ортографске грешке у насловима писмених задатака и тематика писмених задатака (изабрани осврт) Могућности унапређивања писмених задатака са ортографског аспекта

20

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 по полазнику