Нове улоге наставника у школи која учи – међународни стандарди и национални оквири

Каталошки број програма: 10  

Не

Медицинска школа Београд, Делиградска 31, mskola@eunet.rs, 0112684544, , 0112687003

Нада Трифковић, nada.trifkovic@gmail.com, 0112684544, 0652684544,

Нада Трифковић, доктор наука, Медицинска школа "Београд";

Нада Трифковић, доктор наука, Медицинска школа "Београд" Сандра Митровић, Медицинска школа "Београд"

васпитни рад

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професионално оснаживање наставника основних и средњих школа да путем стручног усавршавања учествују у развојним променама у школи и настави.

Упознавање циљне групе семинара са основним проблемима стручног усавршавања наставника чије би превазилажење допринело оснаживању наставника да путем професионалног усавршавања унапреде квалитет свог рада. Упознавање наставника са развојним променама у настави и са начинима управљања променама у наставном процесу. Обука наставника за планирање стручног усавршавања и стицање компетенција у складу са иновативним процесима, међународним стандардима и националним оквирима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОспособљеност наставника, стручних сарадника и васпитача за остваривање савремене педагошке праксеРазвојне промене у настави и управљање променама у складу са различитим педагошким иновацијамаКриза и реформа образовно-васпитног системаМеђународни стандарди и национални оквири - образовање за развој

30

дана: 1
бодова: 8

Појединачна котизација би износила 4000 динара. Цена укључује похађање семинара , стручну подршку у току реализације и припреме за примену идеја са семинара у пракси, радни материјал (фотокопирани и електронски ЦД, хонорар за реализаторе и ауторе , штампање и дистрбуција сертификата, вођење базе података о учесницима семинара, путне трошкове и смештак за два водитеља уколико се семинар организује изван места пребивалишта аутора и водитеља