Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи

Каталошки број програма: 739  

Не

Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а, rcsabac@gmail.com, 015391599, ,

Душан Којић, rcsabac@gmail.com, 015391599, 0648171755,

Станиша Чабаркапа, дипломирани педагог, ПУ Бамби, Лозница; Јасмина Вулетић, професор педагогије, ПУ Наше дете, Шабац

Станиша Чабаркапа, дипломирани педагог, ПУ Бамби Лозница; Јасмина Вулетић, професор педагогије, ПУ Наше дете Шабац

предшколско васпитање и образовање

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање квалитета планирања, реализације и евалуације у васпитно-образовном раду у васпитној групи.

-Упознавање са различитим програмским моделима са тенденцијом детаљнијег упознавања програмског приступа усмереног на односе. -Оснаживање васпитача да процењују и уважавају дететова рана искуства и да на темељу те процене обезбеђују програмски контекст у коме ће се омогућити деци да истражују околину -Овладавање техникама за: - Избор пројектних тема релевантних за децу(да помаже деци да артикулишу проблем,поставе питања која су за њих смислена и вредна истраживања) - Структурирање пројекта(отварање,развијање и затварање) - Избор средине и материјала за развијање пројекта - Праћење, вредновање и документовање пројекта(сагледавање процеса учења) -Овладавање техникама промишљања праксе која пружа подршку детету.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Различита теоријска полазишта у креирању Основа програма ПВО пауза Потенцијали пројектног учења и улога пројеката у интегрисаном приступу пауза Структура пројекта пауза Праћење и документовање програма заснованог на пројектном приступу пауза

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 П.У. ,,Звездара" Београд Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 25 3.98
2 П.У. ,,Бамби" Бачка Топола Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 28 4
3 Предшколска установа ,,Олга Јовичић - Рита" Светосавска 9, Пожега Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 27 3.92
4 Центар за стручно усавршавање Крушевац Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 3.96
5 Предшколска установа "Пава Сударски" Нови Бечеј Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 29 3.98
6 Предшколска установа "Пчелица" Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 3.78
7 Предшколска установа "Паша и Наташа" Нова Варош Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 23 4
8 "11.април" Нови Београд Станиша Чабаркапа, Јасмина Вулетић 30 3.94

Укупно учесника: 222 | Просечна оцена: 3.95