Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 474  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор

Марија Ђокић, , Музичка школа “Исидор Бајић” Нови Сад; Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења ;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање учесника за самостално креирање личног или заједничког блога, као и наставног материјала на блогу ради унапређивања васпитно-образовног рада и сарадње са свим чиниоцима у систему образовања.

Оспособљавање учесника за креирање образовног садржаја на интернету и за коришћење блога као средства за бољу комуникацију са ученицима и унапређивање наставе. Оспособљавање за лакшу комуникацију са родитељима ученика/деце, у циљу бољег праћења напретка ученика/деце. Оспособљавање за лакшу и једноставнију комуникацију са колегама, у циљу размене података и материјала за наставу или васпитне активности. Оспособљавање учесника за рад у тимовима на заједничким пројектима. Стицање потребних вештина за креирање квалитетних образовних садржаја у електронском облику.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници бити оспособљени да самостално наставе са креирањем и уређивањем едукативног садржаја на свом блогу који су креирали на семинару. Биће оспособљени да блог користе у образовне и васпитне сврхе и да томе науче и своје ученике.

  • 1. недеља
    • Основе блоговања
  • 2. недеља
    • Постављање мултимедијалног садржаја и уређивање дизајна блога

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Ђокић, Зоран Милојевић 26 3.96
2 Марија Ђокић, Зоран Милојевић 10 4
3 Марија Ђокић, Зоран Милојевић 6 3.98
4 Марија Ђокић, Зоран Милојевић 3 4
5 Марија Ђокић, Зоран Милојевић 1 4
6 Марија Ђокић, Зоран Милојевић 2 4

Укупно учесника: 48 | Просечна оцена: 3.99