Интеркултурализам у вртићу: ромски језик, обичаји и култура

Каталошки број програма: 284  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац, Омладински трг 1, 26300 Вршац, vsvasdirektor@hemo.net, 013831527, 013831628, 013831527

Љиљана Келемен Милојевић, ljiljakelemen@gmail.com, 013839201, 0692441985, 013831527

Марија Александровић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче ; Славица Коматина, доктор социолошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче;

Марија Александровић, доктор књижевних наука, Висока школа струковних студија за васпитаче ; Славица Коматина, доктор социолошких наука , Висока школа струковних студија за васпитаче;

изборни и факултативни предмети

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање вештина и компетенција запослених у васпитно-образовним установама у раду са ромском децом

Ојачати инклузивне и интеркутуралне компетенције васпитача у раду са децом из социјално депривираних средина, побољшати квалитета рада у мултикултуралним групама. Унапредити знања полазника о друштвеним предрасудама, стереотипима и дискриминацији. Унапредити знања полазника о злостављању и занерамирању деце: индикатори и начин реаговања. Унапредити знања учесника о ромском стандардном језику. Оспособити учеснике да у раду са децом предшколског узраста презентују ромску културу. Мотивисати учеснике да пренесу одређена знања деци предшколсог узраста о ромском језику.

васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи

1. дан Друштвене предрасуде, стереотипи и дискриминација Злостављање и занемаривање деце Ромски алфабет Култура Рома Научимо ромски језик

25

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по учеснику: - хонорари предавача (40%) - освежење за реализаторе и учеснике (10%) - ручак за реализаторе и учеснике (30%) - материјал за рад (10%) - путни трошкови и смештај за реализаторе, ако се путује ван Београда и Вршца (10%) Дакле, цена од 3.000,00 дин. по учеснику подразумева комплетну организацију семинара од стране организатора.