Како развити читалачку писменост

Каталошки број програма: 842  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Татјана Ђурић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж и СШ „Свети Трифун“ са домом ученика, Александровац; Голуб Јашовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица; Зоран Ђурић; Цица Бацић, ОШ „Жабаре“, Жабаре

Татјана Ђурић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж; Данијела Милосављевић Алексић, ОШ „Васа Пелагић“, Падеж и СШ „Свети Трифун“ са домом ученика, Александровац; Голуб Јашовић, Филозофски факултет, Косовска Митровица; Зоран Ђурић; Цица Бацић, ОШ „Жабаре“, Жабаре

српски језик и књижевност

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапредити компетенције наставника за развијање читалачке писмености код ученика применом метода активног учења.

• Проширивање знања наставника о значају развоја читалачке писмености и факторима који на то утичу. • Оснаживање за припремање и примену различитих активних метода и техника учења у раду са ученицима, за развој читалачке писмености. • Указивање на значај праћења образовних стандарда у области читања и разумевања прочитаног. • Оснаживање за примену хоризонталне и вертикалне корелације са другим наставним предметима. • Унапређивање начина размишљања наставника о значају креативнијег приступа обради књижевних дела.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. дан Значај, појам и дефиниције читалачке писмености као део функционалне писмености (105+15 мин пауза)Активне методе и технике за развој читалачке писмености (70 + 30 мин пауза) Примена образовних стандарда у припремању за час српског језика Примена хоризонталне и вертикалне корелације (45+15 мин пауза) Припрема за час са циљем развоја читалачке писмености

30

дана: 1
бодова: 8

1.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Крушевац,Балканска 63/V Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 25 3.99
2 ОШ ''Мика Митровић'', Војводе Степе 4, Богатић Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 24 3.98
3 ЦСУ Крушевац, Балканска 63/V Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 16 3.96
4 ОШ ''Свети Сава'' Браће Спасојевића бб, Трстеник Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 23 3.99
5 ЦСУ Крушевац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 24 4
6 ОШ ''Вук Караџић'' , Кнеза Милоша 96, Ћуприја Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 26 3.93
7 ОШ '' Аца Алексић'' Александровац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић, Цица Бацић 29 4
8 Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић 25 4
9 ОШ ''Иво Лола Рибар'' Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 21 3.97
10 Центар за стручно усавршавање Крушевац реализација путем интернета Татјана Ђурић, Зоран Ђурић 10 3.95
11 Путем интернета Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић, Зоран Ђурић 17 3.94
12 ЦСУ Крушевац Татјана Ђурић, Данијела Милосављевић Алексић 11 4

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 3.98