Учење уз нове медије

Каталошки број програма: 690  

Не

Предшколска установа Милка Диманић , 12. Бригаде 34, Власотинце, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 016872876, 016875425

Снежана Филиповић, sfilipovic47@yahoo.com, 016875425, 0638935788, 016875425

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш;

Зорица Станисављевић Петровић, доктор педагошких наука, Филозофски факултет Ниш; Драгана Павловић, доктор техничких наука, Филозофски факултет Ниш;

предшколско васпитање и образовање

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Подршка развоју компетенција васпитача у делу унапређења квалитета учења уз примену нових медијских средстава; Оснаживање васпитача за одабир и адекватно коришћење разноврсних материјала са интернета у планирању и реализацији васпитно образовног рада

Увиђање васпитно - образовних потенцијала нових медија и њихове примене у процесу поучавања и учења; Веће коришћење средстава нових медија у припремању и реализацији васпитно образовних активности; Примена нових медија за развој мотивације, унапређивање стратегија и вештина учења; Актуелизација принципа очигледности применом савремених медијских средстава како би се кроз аудиовизуелне примере обогатили садржаји учења, посебно теме везане за далеке крајеве или голим оком невидљиве појаве и процесе и сл; Иновирање процеса учења коришћењем едукативних игара; Развој вештина васпитача за адекватан одабир медијских садржаја и правовремену примену у процесу учења.

васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
стручни сарадник у предшколској установи

1. данУпознавањеНови медији у раном образовањуПотенцијали нових медија у образовању деце раног узрастаНови медији у васпитно образовним активностимаВаспитачи и нови медијиЕдукативне рачунарске игреПроблеми и потешкоће у примени нових медијских средстава и могућности превазилажења

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500 динара. У цену је укљученa књига и материјали потребни за рад у радионицама.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ 8. септембар, Светосавска 2, Димитровград Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 21 4
2 ПУ Дечије царство, Булевар Деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
3 ПУ Прва радост, Војводе Мишића 3, Житорађа Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.99
4 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.96
5 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.94
6 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.8
7 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.89
8 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.85
9 Предшколскa установa „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића бр.9 Зорица Станисављевић Петровић, Драгана Павловић 30 3.88

Укупно учесника: 261 | Просечна оцена: 3.92