Свака боја сваком лепо стоји: од родних стереотипа до родне једнакости у вртићу

Каталошки број програма: 874  

Не

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, Петра Драпшина 8, Нови Сад, vsovinfo@gmail.com, 021451683

Сандра Поповић, vsovinfo@gmail.com, 021451683, 0649006099

Светлана Радовић, доктор наука - социологија , Висока школа струковних студија за образовање васп

Светлана Радовић, доктор наука - социологија , Висока школа струковних студија за образовање васп; Лада Маринковић, доктор психолошких наука, ВССОВ Нови Сад

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Повећати свест васпитача и стручних сарадника о важности родне једнакости и значају родне социјализације на раном узрасту као и развити њихове компетенције за укључивање активности које се тичу родне једнакости у предшколско образовање и васпитање.

Упознавање васпитача и стручних сарадника са важношћу питања родне једнакости као претпоставке остварења инклузивног и демократског друштва; Упознавање васпитача и стручних сарадника са важношћу ране родне социјализације за индивидуални развој детета и развој његових потенцијала; Упознавање васпитача и стручних сарадника са важношћу учења о родној једнакости на предшколском узрасту; Оспособљавање васпитача и стручних сарадника да осмисле, планирају и спроведу активности у раду са децом које се односе на родну једнакост; Оспособљавање васпитача и стручних сарадника да креирају простор и односе у вртићу који подразумевају родну једнакост.

Након завршене обуке учесници програма су: Свесни важности питања родне једнакости, ране родне социјализације и важности учења о родној једнакости на раном узрасту; Способни да осмисле, испланирају и спроведу активности усмерене ка родној једнакости, односно да ове нтегришу у предшколско образовање и васпитање; Способни да креирају простор и односе у вртићу без испољавања родних стереотипа.

 • 1. дан
  • Концепт и друштвени значај родне једнакости
  • Развојни аспекти родних улога
  • Родна социјализација- индивидуални и институционални аспект ( контекст вртића)
  • Активности и примери добре праксе
  • Затварање семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара је 75.000,00 динара, 2500 динара по учеснику (у цену су урачунати хонорари за реализаторе, порез, административни трошкови, потрошни материјал радионичарског рада за учеснике). Путни трошкови за реализаторе и освежење нису урачунати у цену. Напомена: Котизација се не плаћа током трајања KEY пројекта.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад Светлана Радовић, Лада Маринковић 15 3.96

Укупно учесника: 15 | Просечна оцена: 3.96