Од педагошког профила, преко ИОП-а, до транзиције

Каталошки број програма: 220  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Соња Миладиновић, професор педагогије , МПНТР, ШУ Нови Сад; Весна Радуловић, професор педагогије, МПНТР, ШУ Нови Сад;

Ивана Грошко, професор разредне наставе, ОШ "Соња Маринковић" Нови Сад; Зденка Рајковић, Професор разредне наставе, ОШ "Вук Караџић" Нови Сад; Оливера Секулић Бартош, мастер психологије, Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Одсек психологија

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Унапређивање сарадње између различитих учесника у креирању, праћењу и подстицању развоја деце/ученика у процесу транзиције.

Успостављање и унапређивање континуитета у ефикасној и ефективној подршци детету/ ученику у праћењу и подстицању његовог развоја у образовном систему планирањем транзиције деце/ученика (у предшколској установи (ПУ), основној школи (ОШ) и средњој школи (СШ)) : - успостављањем сарадње између различитих актера (из исте установе, родитеља, стручњака ван установе и других ) и различитих установа (значајних за дете/ученика); - планирањем мера за праћење и подстицање развоја деце/ученика; - хоризонталним учењем.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводШТА ПОДРАЗУМЕВА ТРАНЗИЦИЈАТРАНЗИЦИЈА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА-ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНАТРАНЗИЦИЈА – РЕЛЕВАНТНОСТ У ОДНОСУ НА „НАШУ„ ДЕЦУ/УЧЕНИКЕУНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПЛАНИРАЊА, ПРАЋЕЊА И ПОДСТИЦАЊА РАЗВОЈА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ У ФУНКЦИЈИ ПЛАНИРАЊА ТРАНЗИЦИЈЕ

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500,00 динара. У цену је урачунато: материјал за учеснике, хонорари за водитеље, потрошни материјал, прилози за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЕХО, Ћирила и Методија 21, Нови Сад Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.81
2 ОШ ''Херој Радмила Шишковић'', Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.96
3 ОШ „Николај Велимировић“ Владе Јовановића 52, Шабац Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.87
4 Основна школа "Браћа Новаков", Краља Петра I 103, Силбаш Ивана Грошко, Зденка Рајковић 24 3.88
5 Основна школа "Браћа Новаков", Краља Петра I 103, Силбаш Ивана Грошко, Зденка Рајковић 21 3.86
6 Основна школа ''Др Јован Цвијић'', Јована Цвијића 9, Смедерево Ивана Грошко, Зденка Рајковић 30 3.97
7 ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ратарска 5, Сремска Митровица Ивана Грошко, Зденка Рајковић 26 3.98
8 OŠ "Vuk Karadžić", Radoja Domanovića 24, Novi Sad Ивана Грошко, Зденка Рајковић 23 3.95

Укупно учесника: 214 | Просечна оцена: 3.91