Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

директор/помоћник директора - компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе

дана:
бодова: 0