Ненасилна комуникација

Каталошки број програма: 127  

Не

Центар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/V, info@csu.edu.rs, 037445735, ,

Ирена Терзић, irena.terzic@csu.edu.rs, 037445735, 0648355596,

Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац

Надежда Миловановић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац; Југослав Лазић, ШОСО „Веселин Николић“ и Прва техничка школа, Крушевац; Милан Рајковић, Политехничка школа „Милутин Миланковић“, Крушевац

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Развијање свести o значају успостављања ненасилне комуникације и позитивног језика ( неконфликтног језика) као базичне предпоставке за превазилажења конфликата и смањења насиља у школи и друштву.

• Повећање сензибилитета на облике конфликтне комуникације • Подстицај идентификације облика комуникације који уцесницима сметају и који им пријају • Сензибилизација и оснаживање учесника зa препознавање говора мржње у свакодневној језичкој koмуникацији и kритичког односа према њему • Упознавање са техникама ненасилне комуникације • Развој вештина ненасилне комуникације • Оснаживање за коришћење пожељних модела опхођења са емоцијама, предрасудама и различитостима у комуникацији кроз модел ненасилне комуникације

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Уводни део Креативна - ненасилна разрада конфликата Контролисани дијалог Ти-говор, МИ-говор и Ја-говор Асертивна, Субмисивна и Агресивна комуникација Активно слушање Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.400,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ШОСО '' Младост'', Косте Абрашевића 38, Пирот Милан Рајковић, Надежда Миловановић 29 3.7
2 ОШ ''Вожд Карађорђе'' Вожда Карађорђа 29, Ниш Милан Рајковић, Надежда Миловановић 21 3.89
3 Центар за стручно усавршавање Крушевац Милан Рајковић, Надежда Миловановић 29 3.85
4 Средња школа ''Вук Караџић'' Љубовија Милан Рајковић, Надежда Миловановић 26 3.56
5 Средња школа Грделица, ул. Бранислава Нушића бб Милан Рајковић, Надежда Миловановић 30 3.62

Укупно учесника: 135 | Просечна оцена: 3.72