Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
наставник разредне наставе - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

дана:
бодова: 0