АЛТЕРНАТИВА НАСИЉУ

Каталошки број програма: 95  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Јелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ ''Филип Филиповић'', Београд;

Јелисавета Вилотић, школски психолог, ОШ „Дринка Павловић„, Београд; Невенка Крагуљац, Дипломирани педагог, ОШ ''Филип Филиповић'', Београд; Нада Цвијановић, , Црвени крст Нови Београд; Мирјана Радовановић, примаријус, Дом здравља Стари град;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Смањење насилне комуникације на релацијама наставник-ученик-родитељ и употребе насиља према другима и његовим ефектима.

1. Развијање вештина практичне примене за спровођење процедура и поступака у заштити деце од насиља 2. Проширивање сазнања и осетљивости за откривање конструктивних одговора/реакција у конфликтним ситуацијама и фактора од чега зависи одговор појединца у конфликтној ситуацији. 3. Подстицање активног слушања без пресуђивања и стварање асертивне стратегије као алтернативе нападању за решавање проблема 4. Идентификација извора проблема и могућег конфликта у школи, у породици и вежбање конструктивних одговора и помоћ да се она трансформише у конструктивну акцију и одговор под притиском. 5. Управљање и контрола конфликтне ситуације 6. Практична обука за планирање ,израду превентивних програма за спречавање насиља

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУводна Конфликти, нивои конфликата, насиље Законска регулатива Законске обавезе установе,запосленихМоја позиција у конфликтуВештине професионалне и пословне комуникације Радионица: Четири кључне речи за добру комуникацијуСтилови комуникације Како да изменимо своје начине реаговања и да почнемо да учимо нове одговоре?Тренутне конфликтне ситуације-брзи одговори Комуникација у зависности од узраста детета2. данРефлексија на садржај првог дана Тешке ситуације- ефикасни одговори Школа као конфликтно подручје, Методе помирења, Медијација у школи Вршњачког тима медијатораУлога школске средине на превенцију електронског насиља Дигитални идентитет ученикаИзрада програма који доприноси смањењу насиља у школи Евалуација, размена о садржају семинара

30

дана: 2
бодова: 16

2.320,00 динара по учеснику за групу од 30 полазника. Спецификација цене: накнада реализаторима, трошкови организације, радно-потрошни материјал. Путни трошкови и смештај накнадно се наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 25 4
2 Дом ученика средњих школа, Скопљанска бб, Зајечар Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 20 3.85
3 Дом ученика средњих школа, Скопљанска бб, Зајечар Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 20 3.54
4 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 15 3.96
5 Обука се реализује онлајн Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 19 3.94
6 Обука се реализује путем интернета. Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 19 3.94
7 Обука се реализује путем интернета. Јелисавета Вилотић, Невенка Крагуљац 24 3.98

Укупно учесника: 142 | Просечна оцена: 3.89