Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Каталошки број програма: 345  

Не

Друштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Биљана Ћамиловић, drustvomatematicara@yahoo.com, 0113036818, 062544444, 0113036819

Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Ђорђе Дугошија, доктор, Математички факултет у Београду; Драган Машуловић, доктор наука, Природно-математички факултет у Новом Саду; Драган Урошевић, доктор наука, научни саветник; Градимир Војводић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Раде Живаљевић, доктор наука, Математички институт САНУ; Војислав Петровић, доктор наука, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Филип Марић, доктор наука, Математички факултет, Београд; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Ненад Митић, доктор рачунарских наука, Математички факултет; Ана Капларевић-Малишић, доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевцу; Ђорђе Баралић, доктор наука, Математички институт САНУ; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Београд; Милан Живановић , доктор методике наставе, Високашкола струковних студија за васпитаче; Ненад Вуловић, доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука, Јагодина; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ; Александра Равас , дипл. математичар , Рајфајзен банка ; Ангела Митић Младеновић, дил. математичар, ТШ „Раде Металац„; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер , Средња школа за економију, право и администрацију,; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Душа Вуковић, мастер математичар , Математичка гимназија; Јелена Хаџи-Пурић, Магистар рачунарства и информатике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Јован Кнежевић , дипломирани математичар , Шеста београдска гимназија; Kaтарина Вељковић, дипломирани математичар , Прва крагујевачка гимназија; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Милорад Шуковић, наставник, ОШ „Свети Сава„, Аранђеловац; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка; Нела Спасојевић , дипл. математичар , Техничка школа Трстеник; Вељко Ћировић, дипломирани математичар , Ваљевска гимназија; Зоран Ловрен, Наставник , ОШ „Свети Сава„ Аранђеловац;

Зоран Каделбург, доктор наука, Математички факултет; Војислав Андрић, доктор методике математике, Ваљевска гимназија; Ђорђе Дугошија, доктор, Математички факултет у Београду; Драган Машуловић, доктор наука, Природно-математички факултет у Новом Саду; Драган Урошевић, доктор наука, научни саветник; Градимир Војводић, доктор математичких наука, Природно-математички факултет, Нови Сад; Раде Живаљевић, доктор наука, Математички институт САНУ; Војислав Петровић, доктор наука, Департман за математику и информатику, Нови Сад; Филип Марић, доктор наука, Математички факултет, Београд; Мирослав Марић, доктор рачунарства, Математички факултет, Београд; Ненад Митић, доктор рачунарских наука, Математички факултет; Ана Капларевић-Малишић, доктор информатичких наука, Природно-математички факултет, Крагујевцу; Ђорђе Баралић, доктор наука, Математички институт САНУ; Милан Јовановић, доктор математике, Математички факултет, Београд; Милан Живановић , доктор методике наставе, Високашкола струковних студија за васпитаче; Ненад Вуловић, доктор методике наставе математике, Факултет педагошких наука, Јагодина; Владимир Балтић, доктор наука, ВИШЕР; Математички институт САНУ; Александра Равас , дипл. математичар , Рајфајзен банка ; Ангела Митић Младеновић, дил. математичар, ТШ „Раде Металац„; Бојана Сатарић, дипломирани инжењер , Средња школа за економију, право и администрацију,; Драгољуб Ђорђевић, дипл. математичар, ОШ „Херој Иван Мукер„, Смедеревска Паланка; Душа Вуковић, мастер математичар , Математичка гимназија; Јелена Хаџи-Пурић, Магистар рачунарства и информатике, Математички факултет, Универзитет у Београду; Јован Кнежевић , дипломирани математичар , Шеста београдска гимназија; Kaтарина Вељковић, дипломирани математичар , Прва крагујевачка гимназија; Милена Марић, дипломирани математичар, Девета гимназија „Михаило Петровић - Алас„; Милорад Шуковић, наставник, ОШ „Свети Сава„, Аранђеловац; Милосав Миленковић, дипл. математичар, Паланачка гимназија, Смедеревска Паланка; Нела Спасојевић , дипл. математичар , Техничка школа Трстеник; Вељко Ћировић, дипломирани математичар , Ваљевска гимназија; Зоран Ловрен, Наставник , ОШ „Свети Сава„ Аранђеловац; Ана Спасић, мастер математичар , Математички факултет, Универзитета у Београду; Нина Радојичић, мастер математичар, Математички факултет, Београд; Владимир Кузмановић, Мастер математичар, Математички факултет, Београд;

математика

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање наставе математике и информатике у основним и средњим школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу и подизање нивоа дидактичко-методичких компетенција наставника.

Разрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и информатике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у основној и средњој школи. Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике. Дати примере и сугестије за оријентацију наставе на исходе и стандарде постигнућа, индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике и информатике.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данБиће понуђено десетак тема, а сваки учесник ће бирати једну.2. данБиће понуђено двадесетак тема, а сваки учесник ће бирати две.

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по групи: 30 пута 10000 = 300000 динара. У цену су урачунати: закуп просторија, путни трошкови и смештај предавача, штампани радни материјал, хонорар предавача, освежење, ПДВ. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.