Настава у облаку

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 636  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Марија Ђокић, Музичка школа „Исидор Бајић”

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Марија Ђокић, Музичка школа „Исидор Бајић”;

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање полазника за израду и коришћење савремених бесплатних веб сервиса као дидактичко-методичког материјала за ученике и комуникационог канала за родитеље и колеге.

Оспособљавање наставника за креирање учионице на интернету, заједничког места за организовање наставе са ученицима и сарадњу са колегама и родитељима. Оспособљавање полазника за израду додактичко-методичких ресурса за рад са ученицима. Оспособљавање стручних сарадника за комуникацију са наставницима, ученицима и родитељима, за дистрибуцију информација и обавештења. Оспособљавање наставника и стручних сарадника за креирање централне базе едукативних ресурса у установи и између установа.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. недеља Шта је облак – cloud систем 2. недеља Систем електронкске поште 3. недеља Организовање догађаја 4. недеља Заједничка настава – документи 5. недеља Завршни рад: заједничка настава – презентације Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 34

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Николић, Марија Ђокић 6 3.75
2 Радмила Николић, Марија Ђокић 35 3.93
3 Радмила Николић, Марија Ђокић 6 3.92
4 Радмила Николић, Марија Ђокић 17 3.94
5 Радмила Николић, Марија Ђокић 9 3.84
6 Радмила Николић, Марија Ђокић 9 3.96
7 Радмила Николић, Марија Ђокић 9 4
8 Радмила Николић, Марија Ђокић 12 4
9 Радмила Николић, Марија Ђокић 21 3.98
10 Радмила Николић, Марија Ђокић 7 4
11 Радмила Николић, Марија Ђокић 24 4

Укупно учесника: 155 | Просечна оцена: 3.94