Часови разумевања и радости

Каталошки број програма: 650  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Тамара Влаховић, Основне Академске студије, Life & Mind studio Београд;

Тамара Влаховић, Основне Академске студије, Life & Mind studio Београд; Верица Лишанин, Дипломирани инжењер саобраћаја, Life&Mind Studio; Душанка Јовичић, Васпитач у предшколској установи, ПУ „ Савски венац„ Београд; Катарина Стевановић, Професор разредне наставе, Основна школа „Вељко Дугошевић„ Београд; Весна Протулипац, Магистар пољопривредних наука, Life&Mind Studio, Студио за едукацију и професионални развој, Београд; Бојана Шајатовић, Дипломирани менаџер, Life&Mind Studio, Студио за едукацију и професионални развој, Београд

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Усавршавање и развијање компетенција у области комуникације. Структурисање информација, разумевање вербалне и невербалне комуникације. Подстицање креативности, развој каријере

НЛП комуникативни модел, има за циљ упознавања личног начина размишљања, препознавања уверења, вредности ,и разумевања сопствених одлука и понашања. Развијање сопствених стратегија и моделовање других, засновано пре свега, на чулима: колико се заиста разумемо док слушамо, шта видимо док гледамо, и каква искуства стварамо. Циљ је и рехабилитација менторства свих интересних сфера у процесу едукације.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данЧасови разумевања и радости „Сличан се сличном радује” Како се лако усклађујемо са другимаЈесмо ли ми наше понашање? Шта је оно што најбоље знаш да радиш и како га радиш?"Хајде да причамо нове приче" Сазнаћете које све стратегије за успех постоје2. дан"Како извући најбоље од себе?" Управљање енергијом и стањима која утичу на комуникацију90% рад са собом , 10% рад са другимаОбликуј свој живот; Постани сам себи саветник и најбољи пријатељУвек могу бити ово што сам сада, а кад ћу бити оно што желим

30

дана: 2
бодова: 16

2 800,00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Тамара Влаховић, Катарина Стевановић 27 3.91
2 ПУ "Анђелак", Бирчанинова 18а, Бреоград Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.94
3 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Тамара Влаховић 5 3.84
4 ПУ "Краљица Марија", Милоша Поцерца 6, Београд Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.93
5 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 30 3.48
6 ОШ "Ђорђе Натошевић", Максима Горког 54, Нови Сад Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 12 3.91
7 ОШ "Лазар Саватић", Кеј ослобођења 27, Земун Тамара Влаховић, Душанка Јовичић 24 3.86
8 ОШ "Иво Андрић", Ивана Мичурина 38а, Београд Тамара Влаховић, Бојана Шајатовић 23 3.86
9 Life&Mind студио за едукацију, Ломина 57, Београд Тамара Влаховић, Весна Протулипац 13 3.98
10 ОШ "Бошко Палковљевић- Пинки", Змај Јовина 27, Сремска Митровица Бојана Шајатовић, Весна Протулипац 15 3.93
11 ОШ "Дринка Павловић", Косовска 19, Београд Тамара Влаховић, Катарина Стевановић 24 3.97
12 ПУ "Лане" (РЈ."Весељко"), Краља Петра I бб, Калуђерица Душанка Јовичић, Бојана Шајатовић 30 3.99
13 ОШ "Војвода Путник", Пут за колонију 12, Рипањ Тамара Влаховић, Бојана Шајатовић 28 3.86

Укупно учесника: 291 | Просечна оцена: 3.88