Дигиталне приче и бајке

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 428  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Зоран Милојевић, , Економско трговинска школа Бор; Марија Стошић, , ; Иван Живковић, , ОШ „Бранко Радичевић” Б; Ивица Жупањац, , ОШ,, Милун Ивановић”, Ушће; Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица;

Марија Стошић, , ; Иван Живковић, , ОШ „Бранко Радичевић” Б; Иванка Гуриновић Роквић, , Предшколска установа „Наша радост„ Суботица;

општа питања наставе

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање знања, вештина и компетенција полазника у области израде мултимедијалних дигиталних наставних средстава и унаређења наставног процеса у складу са саврменим методичким приступима и техникама рада.

Сагледвање значаја и могућности примене мултимедија у наставном процесу. Оспособљавање учесника за израду аудио материјала, креирање и обраду звучних записа. Оспособљавање учесника за снимању видео материјала и креирање анимираних објеката и приказа. Оспособљавање учесника за преузимању и дељењу материјала путем интернет сервиса, проналажење и преузимање легалних слика и приказа. Оспособљавање учесника за обраду и прилагођавање материјала за израду мултимедија. Оспособљавање учесника за израду дигиталних прича и бајки и презентацију наставних садржаја применом мултимедија. Оспособљавање учесника за припреми и реализацију активности и часова уз примену анимираних материјала (мултимедије, аудио, видео записа).

наставник разредне наставе
васпитач у предшколској установи

1. недељаДигиталне приче и бајке у наставном процесу2. недељаИзрада визуелне подлоге приче 3. недељаИзрада аудио садржаја приче4. недељаМонтажа видео приче 5. недељаЗавршни рад Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 40

Цена по учеснику износи 3400 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину, закуп сале за завршни сусрет.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Стошић, Иван Живковић 31 3.94
2 Марија Стошић, Иван Живковић 15 3.95
3 Марија Стошић, Иван Живковић 14 3.94
4 Марија Стошић, Иван Живковић 27 3.96
5 Марија Стошић, Иван Живковић 6 3.98
6 Марија Стошић, Иван Живковић 14 3.95
7 Марија Стошић, Иван Живковић 16 3.86
8 Марија Стошић, Иван Живковић 23 3.98
9 Марија Стошић, Иван Живковић 4 4
10 Марија Стошић, Иван Живковић 9 3.98
11 Марија Стошић, Иван Живковић 34 3.99
12 Марија Стошић, Иван Живковић 10 3.98
13 Марија Стошић, Иван Живковић 17 4
14 Марија Стошић, Иван Живковић 42 3.97
15 Марија Стошић, Иван Живковић 18 3.97
16 Марија Стошић, Иван Живковић 27 3.99
17 Марија Стошић, Иван Живковић 26 3.98

Укупно учесника: 333 | Просечна оцена: 3.97