Не постављај питање да ли волим читање

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 4  

Да

Друштво школских библиотекара Србије, Есад пашина 26, Геолошко-хидрометеоролошка школа ,,Милутин Миланковић", Београд, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Мирјана Радовановић Пејовић, skolski.bibliotekari.djerkovic@gmail.com, 0693984728, 0638798067

Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Бојана Лаловић-Милановић, Дипломирани, ОШ Нада Пурић Ваљево,Прота М. Ненадовић Бранковина

Ивана Ранковић, , „Деспот Стефан“ и „Доситеј Обрадовић" Крушевац; Биљана Вукашиновић, Мастер менаџер у образовању, ОШ "Нада Пурић" Ваљево; Бојана Лаловић-Милановић, Дипломирани, ОШ Нада Пурић Ваљево,Прота М. Ненадовић Бранковина; Мирјана Радовановић Пејовић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице; Ана Дуковић, дипломирани филолог опште књижевности и , ОШ „Душан Јерковић“ Ужице, ОШ „Алекса Дејовић“ Сев

библиотекарство

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење образовно васпитне праксе и компетенција ученика за читање као фактора целоживотног учења кроз радионичарски рад.

- Схватање важности читања за децу свих узраста - Оснаживање полазника за примену различитих модела наставе - Унапређење капацитета наставника и стручних сарадника за решавање проблемских ситуација у установи - Јачање компетенција наставника и стручних сарадника за примену ИКТ-а у настави - Едукација о могућностима примене радионичарског рада са предлозима активности које се спроводе у циљу јачања читалачких навика код деце. - Оснаживање полазника за планирање, организацију и извођење радионица путем повезивања теоријског и практичног знања на примерима реализованих радионица, - Едукација полазника о начинима мотивације ученика за читање - Обука полазника за радионичарски рад у дигиталном окружењу.

- Полазници увиђају значај читања на свим узрастима код деце - Полазници знају да примене различите моделе наставе у циљу јачања читалачких навика - Полазници су оснажени за лакше и успешније решавање проблемских ситуација у настави са децом - Полазници поседују вештине за примену ИКТ-а у настави - Полазници имају вештину за реализацију радионице за ученике - Увиђају значај примене радионичарског рада у пракси - Знају да примена радионичарског рада доводи до побољшања постигнућа ученика и јачање компетенција за читање као дела целоживотног учења. - Знају начине мотивације ученика за унапређење читања. - Унапређење вештина за радионичарски радом са децому дигиталном окружењу.

 • 1. недеља
  • Читање и књижевност за децу
 • 2. недеља
  • Модели наставе који су погодни за развијање читалачких навика
 • 3. недеља
  • Употреба аудио/видео књига са циљем јачања читалачких навика
 • 4. недеља
  • Проблеми у образовно-васпитној пракси
  • Пауза
  • Примери имплементације књига у радионицама
  • Пуза
  • Бајке у радионицама
  • Пауза
  • Евалуација обуке и дискусија

30

недеља: 4
бодова: 29

1500 динара по учеснику плус путни трошкови за реализаторе

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Биљана Вукашиновић, Бојана Лаловић-Милановић 20 3.99
2 Биљана Вукашиновић, Бојана Лаловић-Милановић 20 3.94
3 Биљана Вукашиновић, Бојана Лаловић-Милановић 21 3.98
4 Биљана Вукашиновић, Бојана Лаловић-Милановић, Мирјана Радовановић Пејовић 29 3.87

Укупно учесника: 90 | Просечна оцена: 3.95