ШКОЛСКА ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 214  

Да

Медија полис, Тодора Миловановића 43, marta.mitrovic@filfak.ni.ac.rs, 018214623

Марта Митровић, marta.mitrovic@filfak.ni.ac.rs, 0600529521, 0600529521

Марија Вујовић, доктор наука, Филозофски факултет Ниш; Марија Марковић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Невен Обрадовић, Доктор културолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Душан Алексић, Доктор комуниколошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Марија Вујовић, доктор наука, Филозофски факултет Ниш; Maрта Митровић, Доктор културолошких наука, Филозофски факултет Универзитет у Нишу; Марија Марковић, Доктор педагошких наука, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу; Анастасија Мамутовић, Мастер педагог, Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за препознавање и разумевање дигиталног насиља, као и рад на његовој превенцији у школском контексту кроз адекватно превентивно и интервентно деловање.

Усвајање и проширивање знања о појму, врстама и утицају медијског насиља; Развијање вештина за препознавање говора мржње у медијима; Проширивање знања о специфичностима и врстама вршњачког насиља; Усвајање и проширивање знања о појму, врстама, специфичностима и последицама дигиталног насиља; Упознавање са особеностима процеса превенције дигиталног насиља у школи; Развијање вештина учесника за примену одговарајућих мера и активности у раду школе на превенцији дигиталног насиља; Оснаживање учесника обуке за превентивно деловање у непосредном раду са ученицима.

Оспособљеност учесника за разумевање проблема, природе и специфичности медијског насиља уопште, а посебно феномена дигиталног насиља у школи; Развијеност способности и умећа учесника за адекватно превентивно деловање на смањењу дигиталног насиља кроз непосредни васпитно-образовни рад са ученицима и путем учешћа у раду школског Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Очекујемо да ће учесници бити оспособљени да стручно и квалитетно спроводе рад на превенцији дигиталног насиља у школском контексту. Јачање компетенција учесника за допринос унапређивању рада школског Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

 • 1. недеља
  • 1. Медији и насиље
  • 2. Вршњачко насиље
  • 3. Дигитално насиље
  • 4. Превенција дигиталног насиља
 • 2. недеља
  • 1. Рад на задацима и коначно уобличавање
  • 2. Презентације и процена урађених задатака

30

недеља: 2
бодова: 16

4.000,00 динара - цена укључује: накнаде реализатора, израду наставног електронског материјала, консултације водитеља и полазника након обуке у вези са применом наученог у пракси, трошкове документације (уверења, предрачуни, рачуни, књиговодство).