Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

дана:
бодова: 0