Ми и Они: проблеми у сарадњи наставника, родитеља и ученика и начини за њихово превазилажење

Каталошки број програма: 122  

Не

Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац, Шабац, Ђуре Јакшића 19, topalovicbozidar@sbb.rs, 0603415788, 0652011646, 44444444

Божидар Топаловић, topalovicbozidar@sbb.rs, 015341578, 0603415788, 44444444

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац;

Катарина Јовановић, дипломирани психолог, Центар за едукацију Шабац; Божидар Топаловић, магистар педагогије, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР; Биљана Ерцеговчевић, дипломирани школски психолог-педагог, Медицинска школа "Др Андра Јовановић" Шабац;

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређење васпитног рада наставника и васпитача кроз развој и јачање капацитета за ефикасно укључивање ученика и родитеља у остваривање циљева образовања и васпитања уз адекватну поделу одговорности између свих учесника васпитно-образовног процеса.

Јачање капацитета за сарадњу свих учесника образовно-васпитног процеса. Дефинисање улоге родитеља у школи у складу са новим Законом и најбољим интересом детета и подстицање и оснаживање родитеља за ваљано обављање те улоге. Идентификовање проблема у расподели моћи и одговорности између родитеља и наставника. Подстицање адекватне расподеле одговорности у школи. Идентификовање проблема у комуникацији наставник-родитељ-ученик. Изградња ефикасних канала, начина и вештина комуникације. Подстицање развоја осећања сигурности и поверења ученика у породицу и школу као системе подршке. Јачање компетенција ученика за сарадњу, комуникацију и решавање проблема.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод и интеграцијаТемељи сарадњеПаузаСистем је добар колико и сви миПравила сарадњеПаузаСарадничке улогеПаузаХијерархија у сарадњи: ко овде коси, а ко воду носи?!Евалуација првог радног дана2. данУвод у други радни дан - без цензуре!Школа као зона отвореног дијалога: поруке које шаљемо дециПаузаИзаћи на крај са другима и са собом: управљање комуникацијом као фактор квалитета сарадње у школи ПаузаУправљање комуникацијом: вежбом до савршенстваПаузаРешавање конкретних проблемских ситуација: кад оно што радиш не даје резултате, ради нешто друго!Евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Бруто износ од 2.500 динара по учеснику, за групу од 30 учесника, плус укупни путни трошкови који се обрачунавају по обрасцу 10 л МБ 98/100 км. За удаљености веће од два сата вожње од Шапца, наручилац обезбеђује преноћиште за екипу Удружења. СПЕЦИФИКАЦИЈА: трошкови материјала за рад са учесницима, едукативног материјала у електронској форми, издавање уверења, остали материјални и нематеријални трошкови које Удружење има при реализацији конкретног програма.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.95
2 Основна музичка школа "Невена Поповић", Гроцка, Булевар револуције 19 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.95
3 Основна школа "Владимир Роловић" Раковица, Омладинско шеталиште 5 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.94
4 OШ "Славко Родић" Бачки јарак, Младена Стојановића 21 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 25 3.99
5 Музичка школа "Коста Манојловић" Смедерево, Милоша Великог 8 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 24 3.97
6 ОШ "Милица Стојадиновић Српкиња", Врдник, Бошка Сремца бб Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.99
7 Дом ученика средњих школа Сремска Митровица, Планинска бр.1 Катарина Јовановић, Божидар Топаловић, Биљана Ерцеговчевић 30 3.88
8 Основна школа "Радојка Лакић", Београд, Др Александра Костића, бр. 1-7 Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 26 3.9
9 Дом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут бр. 1А Катарина Јовановић, Биљана Ерцеговчевић 27 3.95

Укупно учесника: 249 | Просечна оцена: 3.95