Даровитост у предшколској установи и школи – препознавање и додатна подршка

Каталошки број програма: 195  

Не

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум, Змај Јовина 29, 22 000 Сремска Митровица, sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs, 022621864, 022622231, 022621864

Гордана Мијаиловић, vs.gordana.mijailovic@gmail.com, 022621864, 0691777002, 022621864

Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче;

Мирјана Николић, доктор психолошких наука, Висока школа струковних студија за васпитаче; Гордана Мијаиловић, доктор педагогије, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Радоје Павловић, магистар математике, Висока школа струковних студија за васпитаче и пос; Жељко Николић, мастер технике и информатике, ОШ „Кадињача„, Лозница; Вероника Катрина-Митровић, магистар психолошких наука, Општа болница, одељење психијатрије, Лозница;

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

компетенције за подршку развоју личности детета и ученика

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

Развијање компетенција васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника за препознавање даровите деце/ученика и пружање додатне подршке

Стицање знања о теоријамa даровитости, препознавања интелектуалних, емоционалних и мотивационих карактеристика даровите деце/ученика; разумевање значаја правовременог откривања даровитости и познавања улога и компетенција у раду са даровитима; Освешћивање значаја улоге породице у препознавању и подстицању даровитости; Оснаживање васпитача/учитеља/наставника и стручних сарадника за пружање додатне подршке даровитој деци/ученицима кроз познавање законских регулатива и оспособљавање за израду педагошког профила, мера индивидуализације и ИОП-а; Могућности коришћења ИКТ-а у раду са даровитима; Оснаживање учесника у подручју повезивања са стручним и институционалним ресурсима на локалном, регионалном и ширем друштвеном плану

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данКо су даровита деца/ученици?Пауза за освежењеПрепознавање даровитих у предшколској установи/школиПауза за ручакПородица и даровитостПауза за освежењеНачини рада са даровитима2. данПедагошки профил - почетни корак у пружању додатне обгразовне подршкеПауза за освежењеМере индивидуализације и ИОП као облици додатне подршкепауза за ручакУлога и значај ИКТ у раду са даровитимаПауза за освежење Мрежа подршке даровитима на локалном, регионалном и националном нивоу

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 2 500 динара - нето (укупна цена дводневне обуке 75 000 динара); у цену је укључен ауторски хонорар за аутора програма и хонорари за реализаторе програма; цена превоза реализатора, организације семинара и послужење спадају у трошак установе која организује семинар

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лозница Мирјана Николић, Радоје Павловић, Вероника Катрина-Митровић 30 3.98
2 Тител Мирјана Николић, Жељко Николић 15 4
3 ОШ "Десанка Максимовић", Владимира Назора 2, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 25 3.96
4 Економска школа, Ваљево, Даничићева 1 Мирјана Николић, Жељко Николић 15 3.93
5 Техничка школа, Косте Абрашевића 1, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 16 3.81
6 ОШ "Милован Глишић", Ваљевска Каменица бб, Општина Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
7 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 30 3.96
8 Основна музичка школа "Вук Караџић", Генерала Јуришића, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
9 ОШ "Здравко Јовановић", Поћута бб, Тубравић, Ваљево Мирјана Николић, Жељко Николић 30 4
10 ОШ "Петар Тасић", Браће Милетић 1, 15 307 Лешница, Лозница Мирјана Николић, Жељко Николић 30 3.99

Укупно учесника: 251 | Просечна оцена: 3.96