Каталошки број програма:  

Не

, , ,

, ,

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област;
медицинска сестра – васпитач - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - компетенције наставника за уже стручну област;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за уже стручну област;
директор/помоћник директора - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у дому ученика - компетенције наставника за уже стручну област

дана:
бодова: 0