Школски електронски часопис у служби креативности ученика

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 273  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Светлана Павловић, OШ „Анта Богићевић”

Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Светлана Павловић, OШ „Анта Богићевић”

изборни и факултативни предмети

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника и ученика за израду и примену е-часописа као дидактичко-методичког материјала у настави

Уочавање важности информатичке писмености за унапређење наставе Подстицање креативости ученика млађих разреда да се изразе кроз практичне вештине у новинарству Повећање ефикасности наставе предмета Од играчке до рачунара Оспособљавање наставника да рачунар и интернет користе као алат за подстицање мотивације ученика, развијање креативности и стицање вештина Развијање способности наставника за реализовање наставе у којој ће активност ученика бити савремена, истраживачка и што практичнија Практично овладавање дигиталним техникама за креирање часописа

наставник разредне наставе

1. недеља Рачунар као средство за учење а не само за забаву 2. недеља Електронски часопис – алат за развој креативности ученика 3. недеља Програм за обраду текста 4. недеља Програм за израду цртежа и обраду слика 5. недеља Електронски часопис – алат за развој креативности ученика Анализа рада на семинару

30

недеља: 5
бодова: 37

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 9 3.93
2 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 9 3.92
3 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 12 3.93
4 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 19 3.95
5 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 31 3.96
6 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 51 3.96
7 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 18 3.98
8 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 39 3.97
9 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 15 3.99
10 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 19 3.96
11 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 32 3.99
12 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 25 4
13 Ивица Жупањац, Светлана Павловић 17 3.99

Укупно учесника: 296 | Просечна оцена: 3.96