Интернет учионица

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 630  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће

Радмила Николић, Економска школа „Нада Димић” Земун; Ивица Жупањац, ОШ „Милун Ивановић”, Ушће; Зоран Милојевић, Економско трговинска школа Бор; Лазар Ранђеловић, Образовно креативни центар, Бор; Александра Николић, Дипл. инжењер електротехнике, Машинско-електротехничка школа Бор; Елена Спасић Митрановић, дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Бор; Иван Милутиновић, Дипл. инжењер електротехнике, Машинско-електротехничка школа Бор; Иван Живковић, мастер професор технике и информатике, ОШ “Бранко Радичевић” Бор; Александра Ристић, Дипл. инжењер електротехнике, Машинско-електротехничка школа Бор; Југослава Лулић, професор југословенске књижевности, Техничка школа „9. мај“, Бачка Паланка; Марија Ђокић, професор клавира, Музичка школа “Исидор Бајић”; Марија Рафајловић Стојковић, Професор математике, Основна школа “Трећи крагујевачки батаљон”; Милош Милосављевић, Дипл. инжењер машинства, ОШ “Радоје Домановић”; Златица Геров, мастер инж. машинства - педаг саветник, Техничка школа, Књажевац

општа питања наставе

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за коришћење дигиталне технологије за креирање флексибилне онлајн средине за учење која одговара ученицима различитих потреба и омогућава подучавање по мери детета.

Подизање свести учесника о важности употребе интернета и специјализованих интернет алата као онлајн учионице. Јачање професионалних компентенција наставника за примену технологије у циљу подстицања виших когнитивних процеса код ученика и развијања њихове креативности. Оспособљавање учесника за коришћење Гугл учионице за подршку заједничког учења, како би ученици у групи решавали проблеме и креирали дигиталне образовне садржаје. Коришћење дигиталних алатки у Гугл учионици за имплеметацију различитих сумативних и формативних стратегија процене напретка ученика, укључујући тестирање у онлајн окружењу, предају задатака и е-портфолија. Оспособљавање наставника за примену унутарпредметне и међупредметне интеграције наставних садржаја.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. недеља Виртуелне учионице и комуникација путем интернета 2. недеља Креирање и подешавање Гугл учионице 3. недеља Управљање Гугл учионицом 4. недеља Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици Анализа рада на семинару

30

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.78
2 Радмила Николић, Ивица Жупањац 11 3.95
3 Радмила Николић, Ивица Жупањац 21 3.93
4 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.99
5 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.97
6 Радмила Николић, Ивица Жупањац 14 3.91
7 Радмила Николић, Ивица Жупањац 11 3.96
8 Радмила Николић, Ивица Жупањац 11 3.96
9 Радмила Николић, Ивица Жупањац 33 3.99
10 Радмила Николић, Ивица Жупањац 15 3.99
11 Радмила Николић, Ивица Жупањац 26 4
12 Радмила Николић, Ивица Жупањац 14 4
13 Радмила Николић, Ивица Жупањац 42 3.98
14 Радмила Николић, Ивица Жупањац 52 3.99

Укупно учесника: 295 | Просечна оцена: 3.96