Унапређивање сарадње са родитељима – родитељ као партнер и ресурс у образовно-васпитном процесу

Каталошки број програма: 153  

Не

Друштво учитеља Новог Сада, Војводе Путника 1, Нови Сад, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634050, 0642131403, 021544029

Зденка Рајковић, drustvo.ucitelja.ns@gmail.com, 0648634058, 0648634050, 021544029

Снежана Илић, дипломирани психолог, Основна школа „Десанка Максимовић”, Футог

Снежана Илић, дипломирани психолог, Основна школа „Десанка Максимовић”, Футог; Душица Половина, дипломирани психолог, Дом ученика средњих школа „Бранково коло”, Нови Сад; Зденка Рајковић, професор, ОШ „Вук Караџић”, Нови Сад

васпитни рад

компетенције за комуникацију и сарадњу

Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Унапређивање сарадње и партнерства са родитељима оснаживањем наставника, стручних сарадника, васпитача и директора за ефикаснију индивидуалну сарадњу, као и примену различитих видова сарадње и ангажовања родитеља у образовно-васпитном процесу.

Усвајање и примена знања о структурисању индивидуалних разговора са родитељима кроз примену специфичних комуникацијских вештина, техника и интервенција из саветодавне праксе. Оснаживање учесника обуке за примену различитих стратегија сарадње са родитељима у зависности од врсте васпитног стила који најчешће примењују, као и типологије којој припадају. Унапређивање сарадње и партнерства између школе/установе и родитеља применом различитих видова сарадње и ангажовања родитеља. Развијање партнерског и сарадничког односа са родитељима у циљу пружања подршке деци у њиховом раду и развоју.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)
директор/помоћник директора

1. дан Самовредновање и групна анализа вештина и компетенција за сарадњу са родитељима Идентификовање добити/тешкоћа у сарадњи школе и родитеља Четири основна васпитна стила и различити типови родитеља као основа одабира стратегије сарадње Индивидуални разговори са родитељима и примена вештина, техника, интервенција из саветодавне праксе Одигравање структурисаног индивидуалног разговора са различитим типом родитеља Различити видови сарадње са родитељима – примери добре праксе Систематизација и резимирање наученог

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 динара по учеснику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Учитељски дом, Војводе Путника 1, Нови Сад Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.99
2 ОШ ''Десанка Максимовић'', Царице Милице 1, Футог Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.99
3 ОШ ''Доситеј Обрадовић'', Змај Јовина 59, Ириг Снежана Илић, Душица Половина, Зденка Рајковић 30 3.92
4 ОШ ''Вељко Петровић'', Краља Петра првог 36, Бегеч Снежана Илић, Душица Половина 29 3.96
5 ОШ ''Херој Радмила Шишковић'', Змај Јовина 27, Смедеревска Паланка Снежана Илић, Душица Половина 22 3.96
6 ОШ ''Жарко Зрењанин'', Булевар деспота Стефана 8, Нови Сад Снежана Илић, Душица Половина 30 4

Укупно учесника: 171 | Просечна оцена: 3.97