Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom

Каталошки број програма: 856  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460,

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460,

Бојана Никић Вујић, Магистар филолошких наука, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Дејан Новаковић, Професор енглеског језика и књижевности, Центар за стране језике „Англиа„; Драгана Виденов, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Свети Сава” Кикинда; Оља Милошевић, доктор филолошких наука, International School of Belgrade; Зорица Ђукић, Професор енглеског језика и књижевности, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Зорица Савић Ненадовић, Дипл.филолог - мастер, Учитељски факултет Универзитета у Београду;

Бојана Никић Вујић, Магистар филолошких наука, Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Београд; Драгана Виденов, Мастер професор језика и књижевности, ОШ „Свети Сава” Кикинда; Оља Милошевић, доктор филолошких наука, International School of Belgrade; Зорица Ђукић, Професор енглеског језика и књижевности, Фармацеутско-физиотерапеутска школа; Аница Ђокић, мастер, ОШ Соња Маринковић, Нови Сад; Биљана Павловић, Дип. професор енг. језикa и књижевности, Филолошки факултет, Универзитет у Београду; Јелена Спасић, мастер, Школа страних језика „Oxford School„; Марија Пејатовић, мастер, Oxford School, школа страних језика; Владимир Широки, Магистар лингвистичких наука , ОШ „Васа Стајић„ Нови Сад; Гордана Клашња, BA/високо образовање, Bilingualist центар за стране језике; Милош Ђерић, Магистар филолошких наука, Галиндо

страни језик

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Општи циљ програма је оспособљавање наставника да користе и прилагођавају наставно-дидактички материјал и активнoсти на креативан начин узимајући у обзир захтеве савремене наставе и друштва.

Специфични циљеви програмa су: 1) указивање на потребе прилагођавања методолошког приступа и наставног материјала потребама савременог друштва; 2) развијање компетенција наставника за креативну употребу наставног материјала који развија вештине разумевања усменог и писаног језика ученика; 3) развијање компетенција наставника за креативну употребу наставног материјала који развија вештине усменог и писменог изражавања ученика; 4) развијање компетенција наставника за осмишљавање активности које подстичу активно усвајање вокабулара и граматике енглеског језика код ученика; 5) развијање компетенција наставника да прилагођавају наставни материјал како би повећали мотивацију ученика и активно коришћење енглеског језика код ученика.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

1. данFostering and building upon oral creativity in the EFL classroom From reading and writing to creative tasksTeaching grammar and vocabulary creativelyPutting life into course books (практичан рад)Пауза

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику за једнодневни семинар је 2500 динара. У цену су урачунати: надокнада за реализаторе, трошкови организације семинара, освежење за учеснике, радни материјал, издавање уверења о похађању семинара.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Лесковац Јелена Спасић, Марија Пејатовић 15 3.98
2 Ужичка гимназија, Трг Светог Саве 6, Ужице Биљана Павловић, Милош Ђерић 24 3.88
3 Основна школа "Васа Стајић", Војводе Книћанина 12б, Нови Сад Драгана Виденов, Владимир Широки 23 3.72
4 Фармацеутско-физиотерапеутска школа, Донска 27-29, Београд Зорица Ђукић, Милош Ђерић 26 3.9
5 Гимназија "Светозар Марковић", Слободана Пенезића Крцуна 1, Јагодина Биљана Павловић 9 4
6 Карловачка гимназија, Трг Б. Радичевића 2, Сремски Карловци Аница Ђокић, Милош Ђерић 20 3.79
7 ОШ ,,Десанка Максимовић“, Доситејева 4, Зајечар Јелена Спасић, Марија Пејатовић 22 3.96
8 ОШ "Др Јован Цвијић", Др Јована Цвијића 9, Смедерево Бојана Никић Вујић, Биљана Павловић 27 3.93
9 Основна школа "Иван Горан Ковачић", Ивана Горана Ковачића 14, Нишка Бања Јелена Спасић 15 3.88
10 ОШ ,,Др Јован Цвијић", 7.јула 10, Зрењанин Аница Ђокић 12 3.93
11 Платформа Зум Бојана Никић Вујић, Марија Пејатовић 21 3.91
12 Платформа Зум Јелена Спасић, Владимир Широки 6 3.98
13 Платформа Зум Бојана Никић Вујић, Биљана Павловић 5 3.98
14 Платформа Зум Јелена Спасић, Марија Пејатовић 9 3.99
15 Платформа Зум Јелена Спасић, Марија Пејатовић 7 3.94

Укупно учесника: 241 | Просечна оцена: 3.92